Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Flytt av kök orsakar störningar i en bostadsrättslägenhet

Hej! Jag bor i en bostadsrätt i ett gammalt hus med väldigt tunna bjälklager. Det är extremt lyhört. Min bostad är identisk med den under samt den ovan. Det är ett rum och kök på 38 kvadrat. När jag precis flyttat in renoverades bostaden ovan mig. Man flyttade köket till det enda rummet som då blev typ kök/vardagsrum. Deras gamla kök(som fortfarande är mitt kök) blev till sovrum. Man drog såklart nya ledningar för vatten. Så såldes den bostaden som en tvåa. Problemet är att deras kök/allrum är ovanför min sovdel/allrum. Allt skrammel, skrap och släpande av stolar gör att jag inte kan sova. Vi har regler att man ska visa särskild hänsyn 22-07 men de följs inte. Jag har pratat med ägaren som öppet sagt att hon kommer att fortsätta ha mingel kvällar etc. Hon har även haft sin bostad uthyrd med tillåtelse av styrelsen till 2 tjejer som har varit otroligt störande. Jag har bett att de ska sätta tassar på stolar men ingen hänsyn tas. Min fråga: får man ändra planlösning utan att ta hänsyn till att det blir störningar på ett helt annat sätt än om vi hade fortsatt ha identiska rum Styrelsen har godkänt ändringen antar jag. Föreningen har byggt nya lägenheter i huset och då haft stora krav på bullernivån. Gäller inte detta också vid ändrad planlösning Jag känner stor oro och vet inte hur jag ska angripa problemet. Ägaren av bostaden bryr sig inte. Föreningen är inget stöd. Vad gör man om man är i denna situation?

Rådgivarens svar

2020-06-28

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter regleras i 7 kap. bostadsrättslagen (BRL).

Ändring av planlösning

Styrelsens tillstånd krävs för att utföra åtgärd som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten, 7 kap. 7 § BRL. Precis som du beskriver i din fråga krävs det tillstånd av styrelsen för att ändra planlösningen i en bostadsrättslägenhet. Även om det är fråga om väsentlig förändring av lägenheten ska styrelsen ha tungt vägande skäl för att vägra tillstånd. Ett exempel då tillstånd kan vägras är att planlösningen ändras så att lägenheten blir svår att sälja. 

Störningar

Bostadsrättshavaren ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Om det förekommer störningar har föreningen en skyldighet att agera. Föreningen ska ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör och om det är fråga om en bostadslägenhet underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna, 7 kap. 9 § BRL. I ditt fall kan det vara fråga om störningar eftersom din sömn blir störd p.g.a. olika ljud. Att störa sina grannar enligt bestämmelsen kan leda till att man blir av med sin lägenhet om man inte följer föreningens tillsägelse, 7 kap. 18 § p. 5 BRL.

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis ska styrelsen ha tungt vägande skäl för att vägra tillstånd. Om föreningen har tagit hänsyn till att den nya planlösningen kan orsaka störningar eller inte kan jag tyvärr inte svara på utan det är bäst att du vänder dig direkt till din förening. Mitt råd är att du anmäler störningarna till bostadsrättsföreningen. Föreningen får inte förhålla sig passivt utan måste agera mot störningarna genom tillsägelse och underrättelse till socialnämnden. Om föreningen inte gör något åt problemet med störningarna kan du vända dig till hyresnämnden. Hyresnämnden kan hjälpa till med att lösa tvisten. Ansökan är kostnadsfri och mer information om hur du ansöker finns på hyresnämndens hemsida. Det finns även en möjlighet att ta upp tvisten hos bostadsrättsnämnden. Bostadsrättsnämnden kan erbjuda en opartisk bedömning i svåra frågor som rör bostadsrätter. Om inte hyresnämnden eller bostadsrättsnämnden kan hjälpa till skulle jag rekommendera att ta kontakt med en jurist. På Familjens Jurist finns jurister som är specialiserade inom bostadsrättsjuridik som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Jag hoppas att du har fått vägledning i din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden