Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Felansvar och bostadsrätter

Hej!
Jag bor i en lägenhet. Vi flyttade in 10 september 2018 i en 2rok om 59 kvm. Vi har sedan dess haft stora problem med denna byggherre. Vi har sprickor i parketten, sprickor i bänkskiva i köket m.m. Detta har felanmält redan september 2018 men ingen åtgärd har vidtagits. Vi har nu blivit drabbade av en vattenläcka orsakad av läckage från spillvattenrör från lägenheter ovanför. Det är totalt 14 lägenheter som har drabbats av vattenskada i huset. Sovrummet i lägenheten ska rivas och göras om. Vi får ingen ersättning av varken vår hemförsäkring, oscar properties eller föreningen. Hur kan vi föra detta vidare?

Rådgivarens svar

2020-04-07

Hej! Stort tack för att du vänder dig med din fråga till oss! Jag förstår din fråga som att du bor i nyproducerad bostadsrätt.

Allmänna regler

En bostadsrätt räknas som lös egendom vilket gör att köplagen blir tillämplig. Köplagen är dispositiv vilket innebär att ett avtal mellan köpare och säljare kan stadga andra villkor än de som framgår av lagen. Vad samt vilka avtal som finns blir därför mycket relevant för din situation. I fall som rör nybyggnationer finns det ofta flera avtal mellan köpare, säljare och bostadsrättsförening.

Av 20 § köplagen framgår att köparen inte får åberopa sådana fel som han eller hon måste antas ha känt till vid köpet. Om köparen före köpet har undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han eller hon inte såsom fel åberopa vad han/hon borde ha märkt vid undersökningen. Detta brukar kallas köparens undersökningsplikt.

Om ni har fått tillfälle att undersöka lägenheten innan ni köpte den, till exempel genom lägenhetsvisning, och då borde ha upptäckt att det var sprickor i parketten och bänkskivan så är detta inget som ni kan få ersatt eller avhjälpt i efterhand. Om ni däremot inte har fått någon möjlighet eller uppmaning från säljaren att inspektera lägenheten, alternativt att sprickorna inte fanns vid lägenhetsvisningen, så är chansen större att ni kan kräva att detta blir ersatt alternativt att få prisavdrag. Då krävs dock även att ni kan bevisa att ni inte har orsakat dessa sprickor.

Rörande vattenläckan är det svårt att säga vad som gäller i ert specifika fall. Enligt bostadsrättslagen 7 kap 12 § ansvarar bostadsrättsföreningen som huvudregel för vattenledningsskador. En bostadsrättshavare kan bli betalningsskyldig om skadan uppstod genom dennes vårdslöshet eller försummelse. Eftersom det rör sig om en nybyggnation kan det finnas avtal mellan byggherren och bostadsrättsföreningen som kan påverka den här bedömningen.

Sammanfattning och handlingsplan

Reglerna kring bostadsrätter och felansvar är komplicerade. Köparens undersökningsplikt är till exempel till stora del utformad i olika rättsfall. Vilket gör det svårt för enskilda individer att få en överblick och förståelse för rättsläget. När det kommer till nybyggnationer blir frågan extra komplicerad eftersom det ofta finns ett flertal olika avtal och det kan vara svårt att veta vem som ansvarar för vad.

För mig är det svårt att uttala mig utan att se avtalen. Av din fråga låter det som att det kan röra sig om stora summor pengar. Det är därför sannolikt värt för er att uppsöka jurist för att få vidare vägledning rörande detta. Familjens jurist kan hjälpa till med alla delar från avtalstolkning till felansvar till ombud vid en eventuell process. Av din fråga framgår även att ni har en hemförsäkring. Det är svårt att säga vilka skyldigheter som försäkringsbolaget har gentemot er i det här enskilda fallet. Däremot innehåller många hemförsäkringar rättsskydd. Rättskyddet kan då täcka vissa kostnader som ni ådrar genom att anlita ett ombud.

För att gå vidare med denna fråga tycker jag därför att ni borde göra följande:

  1. Kontakta ert försäkringsbolag och se om ni har rättskydd samt vilka tvister detta omfattar.
  2. Kontakta Familjens Jurist för att få professionell hjälp i ert enskilda fall.

Hoppas jag har lyckats besvara din fråga!

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden