Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Felaktigt folkbokförd och tillträde till lägenhet

Hej!
Min hyresgäst flyttade till Finland och ändrade sin adress, utan att meddela mej. Nu har det gått över 3 månader sedan de flyttade och fastän jag meddelat dem att de måste hämta sina saker så har de inte gjort det.
Tydligen så har de ändrat sin adress tillbaka hit igen utan min vetenskap. Igår när vi skulle tömma lägenheten så kommer de och ringer polisen och säger att vi gått in utan lov.
Hur går jag vidare.
 

Rådgivarens svar

2020-10-01

Hej och tack att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Jag ska försöka ge dig svar på dina frågor. Nedan följer därför en allmän redogörelse för din situation samt tips på hur du kan gå vidare.

Som jag har uppfattat det så har du två frågor; dels hur du ska hantera att din f.d. hyresgäst är felaktigt folkbokförd hos dig, dels om du hade rätt att gå in till din lägenhet trots att den var uthyrd. Som jag har förstått det har din hyresgäst inte skött sig enligt ert hyresavtal och jag kommer därför gå igenom vad du som hyresvärd har rätt till i en sådan situation.

Felaktig folkbokföring

Enligt folkbokföringslagen är nämligen var och en skyldiga att vara folkbokförda på den adress där de har sin huvudsakliga dygnsvila, det vill säga där de sover tillmestadels. Att din hyresgäst skulle ha flyttat ut i strid med ert hyresavtal men ändå varit folkbokförd hos dig är därför i strid med folkbokföringslagen. Vad du kan göra är att du kan meddela Skatteverket att din f.d. hyresgäst inte längre bor hos dig. Skatteverket kommer därefter att påbörja en utredning vart för att få reda på dennes riktiga adress, vilket kan ta lite tid men det är ändå värt att sätta igång en process. Om du kan lämna uppgifter om vart denne befinner sig och kontaktinformation är även detta önskvärt. Har du e-legitimation kan du logga in direkt på mina sidor på Skatteverket och göra detta, annars rekommenderar jag att du ringer eller mejlar folkbokföringsenheten.

Hyresvärdens tillträde till lägenheten 

Hyresrättsförhållanden, även de gällande förstahandshyresgäst och andrahandshyresgäst regleras i Jordabalken. Däri framgår att hyresvärden har rätt att få tillträde till lägenheten om det krävs för bland annat nödvändig tillsyn, vilket jag tolkar att det varit i ditt fall (se Jordabalken kap 12 § 26). Visserligen har man som hyresvärd en skyldighet att se till att hyresgästen inte orsakas större skada än nödvändigt (Jordabalken kap 12 § 26 st. 3). I och med att du inte verkar varit varse om att din hyresgäst bodde i lägenheten när du gick in dit tolkar jag det dock som att det varit svårt för dig att ens kunna ta hänsyn till hyresgästen, om det nu inte var så att du visste om att de var där för att hämta sina saker just då.

Din rätt till kompensation för hyresgästens avtalsbrott 

Om det nu är så att hyresgästen har agerat i strid med ert hyresavtal, exempelvis genom att dröja mer än en vecka med att betala hyran eller genom att vanvårda bostaden så utgör detta grund för dig att säga upp ert hyresavtal (se Jordabalken kap 12 § 42 st. 1 p. 1 & 9). Även faktumet att hyresgästen vägrat tillträde till lägenheten för nödvändig tillsyn kan vara grund för att säga upp hyresavtalet (Se Jordabalken kap 12 § 42 st.1 p. 10). I sådana situationer kan du även ha rätt till skadestånd för den olägenheten som hyresgästen har orsakat dig (Jordabalken kap 12 § 42 st. 6). Detta skadeståndet skulle exempelvis kunna grunda sig på den ekonomiska skada du lidit till följd av utebliven hyra eller att lägenheten har stått tom och inte kunnat hyras ut för att din gamla hyresgäst inte flyttat på sina saker. Skadeståndet skulle i första fallet kunna vara hyran för den återstående delen av avtalstiden, om ni hade kontrakt på bestämd tid. 

Sammanfattning och råd till handlande 

Sammanfattningsvis så råder jag dig att anmäla den felaktiga folkbokföringen till Skatteverket samt att eventuellt kräva skadestånd av din hyresgäst för eventuella ekonomiska skador du lidit till följd av brutna kontraktsvillkor. Behöver du hjälp med att driva en sån process är du mer än välkommen att kontakta våra duktiga jurister på Familjens Jurist som har gedigen erfarenhet att hjälpa kunder i bostadstvister.

Skulle någon ny fråga dyka upp är du också mer än välkommen att kontakta oss på Fråga Juristen igen! 

 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden