Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fel på mäklarens objektbeskrivning

Hej Jag köpte en bostadsrätt för 430,000kr
I Objektbeskrivningen så ska Stamrenovering vart utfört 2013.
När jag fick tillgång till lägenheten 5 Mars
Så tänkte jag, vad skönt det ska bli med ett bad.
när jag sedan tappar ur vattnet så börjar det bli massor av vatten på golvet. ringer föreningen och då berättar dem att min lägenhet inte är stamrenoverad inte någon på Bottenplan är bara dem 2 övre planen i fastigheten. detta har jag inte fått nån vetskap om och ingenting som förtydligar detta på något sätt. när jag ringer mäklaren så säger han, det är stam renoverat men inte i det objektet du har köpt. det står dock ingenstans i papperna att detta framgår.
Får man göra så? kan jag gå vidare med detta? är det värt det medtanken på bostadens pris? har jag något att tjäna på detta ekonomiskt sätt. Eller får jag bara bita i det sura äpplet och stamrenovera själv då det inte finns någon plan för detta i bostaden som jag köpt.

Rådgivarens svar

2018-03-31

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

Tråkigt att höra att ditt bostadsköp inte blivit vad du hoppats på. Eventuellt kan det finnas en möjlighet för dig att rikta ett skadeståndskrav mot fastighetsmäklaren. Nedan kommer jag gå igenom regler om fastighetsmäklarens skyldigheter som framgår i fastighetsmäklarlagen (FML), och under vilka förutsättningar fastighetsmäklaren kan bli skadeståndsskyldig.

Enligt 16 § FML har fastighetsmäklaren en rådgivnings - och upplysningsskyldighet. I lagrummet framgår det bland annat att fastighetsmäklaren ska ge tilltänkta köpare och säljare de råd och upplysningar som de kan behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtelsen. Fastighetsmäklaren ska även verka för att säljaren före överlåtelsen lämnar de uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse för en köpare. I sista stycket framgår det slutligen: om mäklaren har iakttagit eller annars känner till eller med hänsyn till omständigheterna har särskild anledning att misstänka något om fastighetens skick som kan antas ha betydelse för en köpare, ska mäklaren särskilt upplysa denne om detta.

Angående fastighetsmäklarens upplysningsplikt står det i förarbetet att fastighetsmäklaren är skyldig att upplysa om sina iakttagelser av fastighetens skick som kan vara av betydelse för köparen. Som exempel nämns brister som mäklaren upptäckt vid en ytlig undersökning, eller som mäklaren fått kännedom av genom besiktningsprotokoll eller genom tidigare försäljningar av liknande hus. Uppräkningen i förarbetet på vad mäklaren är skyldig att upplysa om är inte uttömmande.

Fastighetsmäklarens skadeståndsskyldighet

En fastighetsmäklare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte följer sin rådgivnings- och upplysningsplikt kan bli skadeståndsskyldig för den skada hen orsakat säljaren eller köparen (25§ FML). Den som vill kräva fastighetsmäklaren på skadestånd måste underrätta hen om detta inom skälig tid (26§ FML).

Vad gäller i ditt fall?

Om fastighetsmäklaren i prospektet angivit att stammarna är nyrenoverade så borde du som köpare självklart kunna utgå från att det gäller alla lägenheter. Att din lägenhet inte är stambytt skulle kunna vara en sådan uppgift som fastighetsmäklaren är skyldig att upplysa om enligt 16§ FML.

Om du vill kräva mäklaren på skadestånd kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden som du kommer i kontakt med här. Du kan även vända dig till fastighetsmarknadens reklamationsnämnd som du kommer i kontakt med här. I båda alternativen kan du få din sak prövad utan kostnader.

Om du behöver mer hjälp har vi jurister som arbetar med fastighetsrätt som du kommer i kontakt med här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden