Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fel i nyrenoverade badrum i bostadsrätt

Hej! Hoppas ni kan hjälpa oss. Vi har köpt en bostadsrätt nyligen. Badrummen är helt nyrenoverade och aldrig använda. Vi har fått skriftlig information som är underskriven om att "renoveringarna är utfört av fackman." Vi har muntligt fått information (innan vi skrev kontrakt) om det företag som genomfört renoveringen och att det finns intyg på detta som vi ska få. Vi har ej sett något intyg ännu men ska komma sägs det. Vi har nu genomfört en besiktning pga oro att något inte är rätt. Och då får båda badrummen "ej fackmannamässigt utfört" av besiktningsfirman. Vi har också ifrågasatt om huruvida det anlitade företaget som gjort badrummen verkligen är cerifierat, då vi inte kan se att det företaget har våtrymsintyg på BKR (som de säger de är anslutna till) Det företaget hävdar att de endast utfört våtrumskiktet och rollat plus lagt våtrumsmatta. Och att under våtrumskiktet är det säljaren som gjort fall/ lutning för dusch till exempel. Vilket inte stämmer med vad säljaren sagt. Vad kan vi nu göra i detta läge? Vi kan inte acceptera att ta över bostadsrätten då badrummen inte är korrekt utförda. Vi menar också att de lurats med informationen då vi aldrig skrivit på om vi vetat att allt inte är gjort av riktigt företag. Kan vi häva köpet? Kan vi kräva prisavdrag? Vi vill helst inte att de avhjälper felet då vi misstänker att det kan dröja och bli fel igen. Vi har ingen besiktningsklausul i avtalet...Och tillträdet är snart.
 

Rådgivarens svar

2020-08-10

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Allmän redogörelse

Jag tolkar din situation som att badrummen i din nyinköpta bostadsrätt inte är fackmannamässigt utförda. Vidare utgår jag ifrån att det inte är en nyproduktion utan att det enbart är badrummen som är renoverade. Köp av bostadsrätt regleras i köplagen (KöpL) och nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

När föreligger fel i bostadsrätt?

Bostadsrättslägenheten ska stämma överens med vad som följer av avtalet och får inte avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta enligt 17 § KöpL. Fel föreligger även om lägenheten inte överensstämmer med sådana uppgifter om lägenhetens egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av lägenheten eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, 18 § KöpL. I ditt fall har fel uppgifter lämnats om badrummens utförande, vilket innebär att fel kan föreligga.

Köparens undersökning och reklamation

Köparen har normalt ingen skyldighet att undersöka varan före köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder, 20 § 2 st. KöpL. Köparen har dock en skyldighet att undersöka lägenheten efter köpet så snart omständigheterna medger det i enlighet med god affärssed, 31 § KöpL.

Köparen måste reklamera fel till säljaren d.v.s. lämna ett meddelande om fel. Reklamationen ska ske inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse, 32 § KöpL. En reklamation kan vara muntlig eller skriftlig.

Vad kan köparen kräva vid fel?

Om fel föreligger i en bostadsrättslägenhet kan köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning av köpet eller skadestånd, 30 § KöpL. Avhjälpande av fel ska ske i första hand. Säljaren har rätt att avvisa kravet om avhjälpandet skulle medföra oskäliga kostnader eller svårigheter. Då kan köparen kräva prisavdrag eller hävning istället.

Sammanfattning och råd

I ditt fall verkar fel i lägenheten föreligga, eftersom du har fått information om att badrummen är fackmannamässigt utförda. Då kan du kräva avhjälpande i första hand. Först om avhjälpande inte blir aktuellt, kan du begära prisavdrag eller hävning. Jag rekommenderar att du försöker att komma överens med säljaren.

För vidare rådgivning rekommenderar jag att du tar kontakt med en av våra jurister på Familjens Jurist. På Familjens Jurist arbetar bostadsrättsjurister som kan göra en noggrannare bedömning av din situation.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden