Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fel i fastighet; prisavdrag och hävning av köp

En allmän undran. 
Bakgrund, försäljning av ett icke nytt hus. Dvs byggt för länge sedan, utbyggt och renoverat. Köparen/säljaren har skrivit under men besiktning skall först genomföras innan överlämning.
Efter en besiktning hittar besiktningsmannen ett antal ”risker” (av olika art) och ett ”fel” där besiktningsmannen rekommenderar vidare teknisk undersökning.
Fråga 1: Kan köparen häva avtalet innan den vidare tekniska undersökningen är gjord?
Fråga 2: Kan köparen ta upp ”riskerna” från besiktningen som underlag för en prisreduktion i en ev förhandlingar eller är det bara ”fel” som är ligger till grund (juridiskt sätt) för detta?

Rådgivarens svar

2018-10-26

Hej! Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer jag att besvara dina två frågeställningar. Regler om köp av fast egendom återfinns i jordabalken.

Kan köparen häva avtalet innan den vidare tekniska undersökningen är gjord?
Om köparen vill häva avtalet krävs det att det föreligger s.k. fel i fastigheten, samt att felet anses vara väsentligt för köparen. Begreppet “fel” tar sikte på fastighetens skick eller om fastigheten avviker från vad köparen ska ha kunnat förutsätta vid köpet. Begreppet “väsentligt” har ingen specifik definition. Utgångspunkten är att jämföra felets omfattning i förhållande till om fastigheten vore felfri, utifrån köparens perspektiv. Det är köparen som måste bevisa att hävningsrätt föreligger. Säljaren har däremot rätt att i första hand försöka åtgärda felet innan köparen begär hävning av köpet. Som svar på din fråga kan därmed köparen endast häva köpeavtalet enligt ovan beskrivna omständigheter, oavsett om det sker innan eller efter den tekniska undersökningen. Däremot verkar den tekniska undersökningen vara nödvändig i fallet för att bekräfta om fel i fastigheten föreligger.

Kan köparen ta upp ”riskerna” från besiktningen som underlag för en prisreduktion i en ev förhandlingar eller är det bara ”fel” som är ligger till grund (juridiskt sätt) för detta?
Om det föreligger fel kan köparen begära prisavdrag som motsvarar felets värdepåverkan på fastigheten. Syftet är att prissänkningen ska avhjälpa felet. Föreligger det med andra ord inget fel, finns det inget lagstöd för att prisavdrag kan krävas. Att det sålunda föreligger “risker” för fel är inte en grund för prisavdrag, utan köparen måste bevisa att det är ett faktiskt fel som prisavdraget kan baseras på.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Behöver du hjälp med att ta det här ärendet vidare eller har du fler frågor angående situationen? Då är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister här.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden