Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Fel i fastighet innan tillträdesdagen

    Hej!
    Jag har köpt ett hus och några veckor innan inflytt (alltså medan de förra ägarna bor kvar) så visar det sig att det blivit en vattenskada som måste åtgärdas. Säljarnas försäkring har tagit på sig ärendet men vem ska betala åldersavdraget?

    Rådgivarens svar

    2018-08-12

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Reglerna som ger svar på vad som gäller i ert fall finns i jordabalken (JB).

    Inledningsvis vill jag redogöra för 4:19 JB som reglerar vad som gäller om det föreligger fel i fastigheten. Paragrafen stadgar att säljaren ansvarar för sådana fel i fastigheten som gör att fastigheten 1. inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller 2. avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Som konsekvens av felet kan köparen bl.a. göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet.

    Däremot har man som köpare enligt 4:19 st 2 JB en undersökningsplikt som är väldigt långtgående när det gäller fastighetsköp och man bör anlita en besiktningsman som på djupet ser över fastigheten och dess skick. Säljaren är å andra sidan ansvarig för fel som inte är upptäckbara så kallade dolda fel, dvs. sådana fel som den genomsnittliga köparen inte kunnat upptäcka. Dessutom, om det föreligger fel som köparen missar, men säljaren vet att det felet är av betydelse för köparen och att inte säga det skulle strida mot tro och heder, så kan säljaren bli ansvarig även då, detta enligt NJA 2007 s. 86.

    Säljaren ansvarar för fel i fastigheten så länge fastigheten är i säljarens besittning. Ansvaret övergår till köparen på tillträdesdagen oavsett om köparen väljer att träda in den dagen eller senare, 4:11 JB.

    I ditt fall skriver du att vattenskadan skett mellan köpekontraktet och tillträdesdagen. Om felet, dvs. vattenskadan är ett fel som du som köpare borde upptäckt i samband med undersökningen, så ansvarar du för felet. Däremot om felet inte hade kunnat upptäckas av dig eller helt enkelt uppstod efter köpet så ansvarar säljaren för alla kostnader, även åldersavdraget. Viktigt är att du meddelar säljaren felet så fort som möjligt om du inte redan gjort det. 

    Hoppas du känner att du fått svar på din fråga. Om någonting känns oklart är du välkommen att ställa en ny fråga.

    Mvh,
    Asal Gohari

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden