Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fel i bostadsrätt vid nyproduktion

Hej,
Jag har köpt en nyproduktion och inflytt sker 16 november i år. När jag köpte den 2017 sa de att bostaden har en takhöjd på 3m. Nu när vi varit och kollat på den så är takhöjden i hallen 2,4m.
På deras hemsida står det "takhöjden är som lägst 2,7m och i lägenhetn högst upp är det 3m" och jag har lägenheten högst upp.
I upplåtelseavtalet §6 lägenhetens skick står det "Lägenhetens utformning framgår av lägenhetsritning, Bilaga 1".
Det går att i bilaga 1 läsa:
" * bostad förbehåller sig rätten till ändringar i utförande. Lägenheterna är uppmätta på ritning och variation kan förekomma vid fysisk uppmätning".
Den ritningen som är bifogad är på en planlösning och på en planlösning kan man endast avläsa bredd och längd. Har även haft mejlkontakt med mäklaren som senast för två dagar sedan sa att lägenheten har en takhöjd på 3m vilket även det är osanning.
Jag vet att bla konsumentköplagen §19 säger att fel föreligger om marknadsföring har skett på fel sätt.
Hur tycker ni jag ska gå vidare med detta?

Rådgivarens svar

2018-12-13

Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Vilken lag tillämpas vid köp av bostadsrätt? 
Konsumentköplagen tillämpas vid köp av lösöre. Det avser i princip rörliga fysiska saker så som t.ex. möbler och elektronik. Köp av bostadsrätt faller inte in under lösöre. Därmed kan inte konsumentköplagen åberopas. Tillämplig lag vid köp av bostadsrätt är därför köplagen. Köplagen tillämpas vid köp av lös egendom vilket är ett vidare begrepp än lösöre. 

Dock skiljer det sig åt vid överlåtelse av redan upplåten bostadsrätt och en nyproduktion. Nyproducerade bostadsrätter omfattas inte av bestämmelserna i köplagen, utan istället gäller i första hand vad som avtalats mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. Först när upplåtelseavtalet saknar överenskommelser tillämpas bostadsrättslagen. 

Vid fel i en nyproduktion är det därmed bostadsrättslagen och avtalslagen som ska tillämpas. 

Den aktuella regleringen återfinns i 7 kap. 1-2§§ bostadsrättslagen. Där framgår att, om inget annat har avtalats, ska bostadsrätten vara i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Vad som har avtalats framgår vidare dels av upplåtelseavtalet och dels av objektbeskrivningen men även annat material så som reklammaterial och bo-faktablad. 

Vad gäller om den inte är i rätt "skick"? 
Om bostadsrätten inte är i avtalat skick vid tillträdet ska bostadsrättsföreningen meddelas och åtgärda problemet. Med ”skick” avses dock sannolikt inte avtalade uppgifter så som t.ex. takhöjd. En brist som avser takhöjden måste avgöras med avtalsrättsliga bestämmelser. 

Praxis på området är bristande men i en dom från Södertörns tingsrätt, mål nr. T 4822-10 ansågs förvärvaren av en nyproduktion inte ha rätt till ersättning trots en avvikelse i boarea på 10 kvm. Detta eftersom arean angivits som en cirkauppgift i upplåtelseavtalet. 

Hur ska du gå tillväga?
Rättsläget för nyproducerade lägenheter är osäkert, jag kan därför inte uttala mig till 100% om vad som gäller i ert fall. Men det här är hur du bör gå tillväga: 

  • Du bör reklamera till bostadsrättsföreningen. 
  • Eftersom att uppgiften avser en avvikelse från vad som är avtalat är det avtalslagen som blir tillämplig. 
  • För att du ska kunna få ersättning enligt avtalsrättsliga principer krävs att uppgiften är specificerad. Du ska även kunna visa att du drabbats av en ekonomisk skada. I detta fall att priset på din bostadsrättslägenhet har påverkats. Möjligtvis att en stor skillnad i takhöjd kan ses som en ekonomisk skada. I sådana fall kan du kräva skadestånd från bostadsrättsföreningen. 
  • Möjligtvis kan du säga upp avtalet på grund av avtalsbrott, om det är så att du inte vill ha kvar din bostadsrätt. Dock rekommenderar jag dig i sådana fall att kontakta en jurist. 

Vänligen, 

Elna 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden