Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fastighetstillbehör

Hej
Vi har en timmrad stuga stående på våran tomt. Den förre ägarens svärmor säger att det är hennes och vill hämta den. Vi har bott här i 8 år. Vad gäller?

Rådgivarens svar

2017-07-13

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Om din svärmor har rätt att hämta stugan beror på om stugan anses som fastighetstillbehör eller inte. Bestämmelser om fastighetstillbehör hittar du i 2 kap jordabalken. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Med fastighetstillbehör menas byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, se 2 kap 1 § jordabalken. I ditt fall handlar det om en byggnad, om stugan anses vara fastighetstillbehör tillhör stugan fastigheten och dess ägare, dig. Frågan är då om stugan anbringats på fastigheten för stadigvarande bruk. Har stugan byggts från grunden och är fast i marken är den anbringad för stadigvarande bruk. Har den däremot lyfts dit och placerats på tomten är det inte lika klart. Stugan behöver inte ha direkt samband med marken, men den får inte vara för lätt att flytta bort, t.ex. genom att det står på hjul. Vid bedömningen om stugan är anbragt för stadigvarande bruk tar man även hänsyn till den subjektiva avsikten, alltså vad som var ändamålet med stugan, om det skulle stå där en längre tid eller endast tillfälligt.

För att stugan ska anses vara fastighetstillbehör ska den även vara i ”samma ägares hand”. Med detta menas att samma person som äger fastigheten även ska äga tillbehöret. Vid ett köp av fastighet följer tillbehör med fastigheten om de inte har skiljts från fastigheten, se 2 kap 7 § jordabalken. Tillbehör kan skiljas från fastigheten genom att man vid en visning flyttar undan föremålet eller sätter en lapp som säger att föremålet inte följer med i köpet. Om stugan har kommit i samma ägares hand i och med köpet beror på vem som äger stugan. Förutsatt att den gamla ägaren ägde stugan kommer den i samma ägares hand. Om stugan istället tillhör svärmor utgör den lös egendom och följer därför inte med i köpet, se 2 kap 4 § jordabalken. Om svärmor däremot tillförde stugan i form av en gåva till ägaren får stugan anses tillhöra ägaren vid överlåtelsen.  

Sammanfattningsvis kan sägas att om stugan utgör fastighetstillbehör kan svärmor inte komma och hämta den. För att stugan ska utgöra fastighetstillbehör måste den vara anbragd för stadigvarande bruk, den ska alltså inte kunna separeras från fastigheten allt för lätt. Stugan ska även vara i samma ägares hand, här får det betydelse om stugan ägdes av den gamla ägaren eller av svärmor vid överlåtelsen. Svärmor kan alltså inte hämta hem stugan utan vidare, utan det är en hel del saker som måste utredas först.  

Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp är du varmt välkommen att kontakta Familjens Jurist.

Med vänlig hälsning,
Sofia Berg

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden