Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fastighetstillbehör

Hej!
Jag har precis sålt mitt hus och undrar om vi får ta med en lekstuga som vi byggt själva på tomten? Vi hade även köpt ett helt nytt kylskåp och vill gärna ta med det.

Rådgivarens svar

2017-07-05

Hej!
Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och en tillämpning i din situation.

Vad gäller enligt lagen
Din fråga rör fastighetstillbehör och regleras i jordabalken, se här.
Inför ett fastighetsköp är det viktigt att känna till skillnaden mellan fast och lös egendom då det som är fast egendom ingår i köpet medan lös egendom inte ingår. 

Det finns olika kategorier av fastighetstillbehör och för att utreda om egendom är tillbehör måste det klargöras om föremålet tillhör en kategori. I 2:1 JB regleras allmänna fastighetstillbehör, hit hör byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. Byggnadstillbehör regleras i 2:2 JB och utgörs av föremål som byggnaden blivit försedd med och som är ägnat till stadigvarande bruk. Föremålet ska vara till nytta för byggnaden oavsett vem som äger den. Är rekvisiten i 2:1 JB eller 2:2 JB uppfyllda presumeras föremålet utgöra tillbehör till fastigheten.

Tillämpning i din situation
Vad gäller lekstugan betraktas den som en byggnad och utgör därför ett fastighetstillbehör enligt 2:1 JB. Avseende kylskåpet framgår det av 2:2 p. 1 JB att det i regel utgör ett byggnadstillbehör. Sammanfattningsvis kan det bli svårt för er att ta med egendomen då den utgör fast egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga. Önskar du ytterligare hjälp kan du enkelt boka tid med våra jurister genom att klicka på länken.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden