Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fastighetsöverlåtelse med rätt till kvarboende för säljaren

Hej! Finns det möjlighet att köpa en persons fastighet/tomt innan den avlider men personen ifråga äger fortfarande boendet fram tills den avlider? Jag vet att den möjligheten finns i Frankrike att t.ex. betala 1/3 av marknadsvärdet för fastigheten och sedan betala driftkostnaden eller hyran tills personen avlider och då skrivs fastigheten över till personen ifråga. Går det att göra så i Sverige enligt lag?

Rådgivarens svar

2020-05-10

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Den lösning du beskriver förekommer i Frankrike återfinns inte i svensk lag. Om ni önskar skriva över äganderätten till fastigheten men med rätt för nuvarande ägare att bo kvar under sin livstid föreslår jag att ni upprättar ett överlåtelseavtal förenat med ett villkor om nyttjanderätt för nuvarande ägare att kvarbo i fastigheten under sin livstid. 

Nyttjanderätt
Bestämmelserna om nyttjanderätter återfinns i jordabalkens sjunde kapitel (JB).  Genom förordnande om nyttjanderätt till en fastighet ges nyttjanderättsinnehavaren rätten att nyttja någon annans fastighet helt eller delvis under en bestämd tid. Nyttjanderätten kommer till genom avtal mellan fastighetsägaren och den som får nyttjanderätten, 7 kap. 1 § JB. Bundenheten gäller höst i 25 år inom detaljplansområde, och i högst 50 år för övriga område, 7:5 JB. Parterna kan dock förordna om vilken tid som ska gälla för nyttjanderätten, exempelvis på livstid. 

En nyttjanderätt som upplåtits genom skriftlig handling får, men måste inte, inskrivas i fastighetsregistret, vilket innebär att nyttjanderätten följer med fastigheten vid en eventuell försäljning. Inskrivning är bra p.g.a. att nyttjanderätten på så sätt blir känd för allmänheten, och i och med att rättigheten är inskriven anses framtida ägare vara medveten om dess existens och rättigheten blir då gällande även mot dessa.

Rekommendation
Jag rekommenderar er att upprätta ett överlåtelseavtal med villkor om nyttjanderätt för säljaren. Ni bör i samband med detta fundera över hur kostnader förenade med fastigheten ska fördelas mellan den nya ägaren och nyttjanderättsinnehavaren, t.ex. fastighetsskatt, kostnad för reparationer och löpande kostnader. Vid bestämmande av köpeskillingen bör ni även beakta den latenta skatt som följer fastigheten och som belastar den nya ägaren vid en framtida försäljning samt den vinstskatt som uppstår i och med själva överlåtelsen.

Det kan vara klokt att ta hjälp av en jurist för att tillse att alla rättsliga aspekter beaktas och att  överlåtelsen blir juridisk korrekt. Behöver ni hjälp med vidare rådgivning eller att upprätta ett juridiskt korrekt överlåtelse- och nyttjanderättsavtal  är ni välkomna att boka en tid med någon av Familjens jurists kvalificerade jurister. Detta gör ni enkelt direkt via denna länk.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om ni är i behov av ytterligare rådgivning är ni varmt välkomna att kontakta oss på Fråga Juristen igen.

 

Bästa hälsningar,

Jessica Khönig
Jurist
Jessica.Khonig@familjensjurist.se

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden