Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fastighetsmäklarens skadeståndsansvar

Jag köpte en lägenhet i somras, och i alla papper och kontrakt så står det att uppvärmningen av lägenheten ingår i hyran.
Men så är inte fallet, utan uppvärmningen av lägenheten sker via en egen luftvärmepump som är kopplat direkt till dit egna elabonnemang.
Så jag köpte en lägenhet där uppvärmningen ingick men det visar sig att det var kallhyra. Så nu får jag betala XX kr extra varje månad för uppvärmningen av lägenheten.
Jag har pratat med mäklaren och han har tagit på sig skulden sagt att det är han som har gjort fel i sina papper och bara "tagit föregivet" att uppvärmningen ingick i hyran.
Hur tar jag detta vidare? Kan jag häva detta köp eller vad kan jag göra?

Rådgivarens svar

2018-03-29

Hej!

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Mäklarens skyldigheter och skadeståndsansvar regleras i fastighetsmäklarlagen (FML). Jag kommer inledningsvis gå igenom de regler som gäller, därefter kommer jag tillämpa dem på din situation.

I 25 § FML framgår det att den fastighetsmäklare som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 8–22 §§ i FML, ska ersätta den skada som till följd av detta drabbar köparen eller säljaren. Enligt 26 § FML ska den som vill kräva fastighetsmäklaren på skadestånd meddela detta till säljaren inom skälig tid från det att hen borde ha insett felet.

I förarbetena till lagen anges det som exempel på när skadeståndsansvar kan bli aktuellt att mäklaren lämnar oriktiga uppgifter om lägenhetens storlek eller beskaffenhet i övrigt, samt att mäklaren underlåtit att kontrollera en uppgift som anges i köpehandlingarna. Det räcker med att mäklaren varit oaktsam för att skadeståndsansvar ska bli aktuellt. I förarbetena anges dock att rent bagatellartade misstag inte ska leda till skadeståndsansvar.  

Alla fastighetsmäklare omfattas av en allmän omsorgsplikt som framgår av 8§ FML. Fastighetsmäklaren ska utföra uppdraget omsorgsfullt och iaktta god fastighetsmäklarsed. Följer fastighetsmäklaren inte dessa instruktioner kan de bli skadeståndsskyldiga mot säljare och köpare.

Vad gäller i din situation?

Fastighetsmäklaren har en skyldighet att utföra sitt uppdrag omsorgsfullt, vilket innebär att de måste kontrollera att de uppgifter anger i ett prospekt eller i köpehandlingar stämmer. I din situation verkar det som att fastighetsmäklaren inte gjort det. Man kan fråga sig varför fastighetsmäklaren har “tagit det för givet” att uppvärmningen ingick i avgiften. Det är inte alls ovanligt nu för tiden att bostadsrättsföreningar bryter ut kostnaden för uppvärmning på den enskilde bostadsrättshavaren. Vidare krävs det en minimal ansträngning från fastighetsmäklarens sida för att ta reda på om uppvärmningen ingår i avgiften eller inte. Även detta talar för att fastighetsmäklaren agerande varit oaktsamt.

Mitt råd till dig är att du kontaktar fastighetsmäklaren och säger att du vill ha skadestånd. Det är bra om du lämnar ditt skadeståndsanspråk skriftligen och så snart som möjligt. Som grund för skadeståndsanspråket kan du ange att fastighetsmäklaren inte iakttagit sin omsorgsplikt när hen utlämnat oriktiga uppgifter om bostadsrättens uppvärmningskostnader. Eftersom en fastighetsmäklare enligt 6§ FML är skyldig att ha en försäkring som täcker skadeståndsansvaret borde du ha goda möjligheter att få betalt. Tänk på att spara prospekt, köpehandlingar och annan information om köpet som kan bevisa att fastighetsmäklaren gett dig felaktiga uppgifter. Om fastighetsmäklaren väljer att bestrida ditt skadeståndsanspråk kan du vända dig med en stämningsansökan till tingsrätten. Innan du gör det bör du dock kontakta en jurist eller advokat för att gå igenom händelseförloppet och få en prognos för vilken sannolikhet det är att du kan ha framgång i rätten.

Om du behöver mer hjälp i ditt ärende har vi jurister som arbetar med fastighetsrätt som du kan komma i kontakt med här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden