Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fastighet i gåva till omyndigt barn

Hej
Min ex pojkvän som är också min dotters pappa är gift med annan kvinna sen tidigare och vill ge ett hus som gåva till vår dotter som är två år gammal ( jag har ensam vårdnad). Han har kvar bolån på huset och han har tre barn sin fru, hur kommer det kunna bli? 
 

Rådgivarens svar

2020-05-07

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Gåva till barn och förskott på arv

Om en förälder väljer att ge bort en fastighet i gåva till sitt barn så anses det utgöra ett förskott på arv (regler kring detta finns i ärvdabalken). Huvudregeln vid gåvor som en förälder ger bort till sina barn under sin livstid är att dessa presumeras som förskott på arv, om inget annat anges. Med förskott på arv menas att värdet av gåvan senare ska komma att avräknas vid fördelning av arvet efter föräldrarnas bortgång. Syftet med regleringen är att kvarlåtenskapen ska fördelas lika mellan barnen. För att fastigheten inte ska anses som förskott på arv, måste föräldrarna uttryckligen ange detta i ett gåvobrev, som i övrigt måste upprättas i samband med en sådan fastighetsöverlåtelse.

Om barnet är minderårig

Om föräldrar/en förälder vill ge sitt barn en fastighet eller en del i fastighet, bostadsrätt, aktier eller annan gåva som innebär förpliktelser för barnet krävs det att en god man utses som kan företräda det omyndiga barnet och ta emot gåvan för barnets räkning. Överförmyndarnämnden kan förordna en god man efter ansökan från föräldrarna. Godmanskapet är tillfälligt och upphör så snart uppdraget är slutfört.

Följer lånen på fastigheten med vid en överlåtelse?

Det vanligaste är att vid en överlåtelse, så övergår även lånen till mottagaren. Däremot måste banken godkänna att skulden flyttas över till mottagaren av fastigheten. Utöver detta krävs alltid överförmyndarens samtycke när det är fråga om skuldsättning av barn.

Er situation

Enligt redogörelsen ovan är det möjligt att ge en fastighet som gåva till ett av sina barn. Det är även möjligt för det fall ett barn är minderårigt, genom förordnande av en god man som kan företräda barnet. Det finns även möjlighet att bolånen i vissa fall övergår till mottagaren, men för detta krävs överförmyndarens samtycke.  

Konsekvensen att ge en fastighet som gåva till sitt barn är att den kommer att räknas som förskott på arv om inget annat anges i gåvobrevet. Förskott på arv innebär att gåvans värde kommer att avräknas vid en framtida arvsfördelning, detta eftersom syftet är att arvet ska bli så rättvist fördelat som möjligt mellan barnen. Syftet är att arvet ska bli rättvist fördelat mellan alla barn.

Vill du ha hjälp med att upprätta ett gåvobrev, eller upprätta ett gåvobrev online till fast pris så kan du göra detta hos Familjens Jurist. 

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Fråga Juristen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden