Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fastighet i gåva mellan makar

Kan Kronofogden utmäta fastighet som getts bort i gåva?

Rådgivarens svar

2021-04-26

Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga! Jag tolkar det som att din fråga är vad som händer med fastigheten du gett till din maka i ett scenario då du har skulder som måste betalas. För att besvara frågan kommer jag även att gå igenom vad som krävs för att en gåva av fastighet mellan makar är giltig.

 

Gåva av fastighet

Reglerna om gåva av fastighet regleras i 4 kap. jordabalken. Samma regler som gäller för köp av fastighet ska även tillämpas vid gåva av fastighet (4 kap. 29 § jordabalken). Det innebär bl.a. att ett formenligt gåvobrev måste ha upprättats för att gåvan ska vara giltigt (4 kap. 1 § jordabalken). Gåvobrevet ska vara skriftligt, undertecknat av både gåvogivare och gåvotagare, dessutom ska en överlåtelseförklaring anges i handlingen. Är dessa formkrav ej uppfyllda är gåvan ogiltig (4 kap. 1 § tredje stycket jordabalken). Avgörande när det kommer till den fastighet som omfattas av gåvobrevet, är om gåvobrevet har upprättats formenligt. Huvudregeln är nämligen att givaren blir bunden när denne har skrivit under den formenliga gåvohandlingen.

 

Gåva mellan makar

Det framgår också särskilt i 8 kap. 1 § äktenskapsbalken att ett gåvobrev ska upprättas för gåva mellan makar. Där framgår också att en gåva måste registreras för att få s.k. sakrättsligt skydd över fastigheten - d.v.s. att fastigheten inte kan gå till att betala den gåvogivande makens skulder (8 kap. 1 § 2 st. äktenskapsbalken). En gåva registreras hos Skatteverket (16 kap. 2 § äktenskapsbalken). Efter att Skatteverket har godkänt registreringen så föreligger sakrättsligt skydd för fastigheten. Om det sedan visar sig att den gåvogivande maken vid tillfället då gåvan registrerades hade skulder, svarar den gåvotagande maken ändå för bristen intill värdet på gåvan. Detta gäller dock inte om den gåvogivande maken vid registreringstillfället hade kvar utmätningsbar egendom som kunde täcka upp för skulderna (8 kap. 3 § äktenskapsbalken).

 

Din situation

För att gåvan mellan dig och din maka ska vara giltigt krävs alltså att det måste ha uppfyllt vissa formkrav och att det sedan registreras och godkänns och registreras hos Skatteverket. Eftersom du skriver i din fråga att gåvan redan registrerats hos Skatteverket föreligger alltså sakrättsligt skydd och den kan inte utmätas för dina skulder. Däremot för skulder som du redan hade när gåvan gavs har din fru skyldighet att gå in och täcka den delen av dina skulder med det belopp som motsvarade värdet av fastigheten. Det gäller dock inte om du vid registreringstillfället hade annan egendom som kunde täcka upp för skulderna.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga. Skulle ni i framtiden behöva hjälp av en jurist kan se vilka rättsområden våra jurister på Familjens Jurist jobbar med här.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden