Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fastighet avviker från avtalet, fel i fastighet?

Felaktigt renoverade badrum.
Vi har nyligen köpt ett hus där vi efter en besiktning kom överens med föregående ägare att dom skulle få badrummen renoverade innan vi flyttade in. Vi skrev tillsammans med mäklaren ett tilläggsavtal där det stod att renoveringen skulle utföras av en behörig firma och det skulle utföras efter dom våtrumsregler som finns för 2018 och det skulle utfärdas kvalitetsintyg.
Vid överlåtelsen fick vi ett kvalitetsintyg och vi tog över huset. 3 veckor efter vi flyttat in kom Anticimex för att kontrollera huset åt vårt försäkringsbolag för att vi ska kunna försäkra huset fullt ut. Då upptäcker dom att brunnarna i alla 3 våtrummen ej är utbytande och det skall göras när man renoverar badrum där brunnen är från 1991 eller äldre vilket dessa är då huset är byggt 1989. Nu vill varken förra ägare eller byggfirman som gjort jobbet åtgärda detta medans jag menar på att antingen har föregående ägare brutit vårt kontrakt eller så har firman skyldighet att åtgärda felet då deras kvalitetsintyg inte gäller då dom gjort fel. Jag behöver råd om vad jag kan göra i detta läge.
Mvh Patrik

Rådgivarens svar

2018-08-18

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Regler om köp av hus hittas i jordabalken (JB).

Fel i fastigheten
Köp av hus omfattas av jordabalkens regler om köp av fast egendom, 1 kap. 1 § JB. Köp av fast egendom regleras särskilt i 4 kap. JB. Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, så har köparen rätt till avdrag på köpeskillingen eller häva köpet, 4 kap. 19 § JB. Köparen måste reklamera felet till säljaren inom skälig tid efter att köparen upptäckt eller borde upptäckt felet, 4 kap. 19 a § JB. Köparen kan göra gällande påföljder mot säljaren enligt 4 kap. 12 § JB. Köparen kan dessutom begära skadestånd för uppkommen skada.

Sammanfattning
Eftersom huset avviker från vad ni avtalat om så är felet ett så kallat konkret faktiskt fel. I sådana fall som det föreligger ett fel på grund av att fastigheten avviker från vad köpare och säljare avtalat så brukar man tolka köpehandlingen (köpekontraktet) och sedan andra handlingar (tilläggsavtalet). I tilläggsavtalet har ni kommit överens om att badrummet skulle renoveras och att arbetet skulle utföras av en behörig firma, som det låter så har säljaren inte uppfyllt sin skyldighet enligt avtalet. Som köpare har ni rätt att begära avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Om ni väljer att yrka på prisavdrag så kan ni få badrummet omrenoverat eller få en offert på vad det skulle kosta att renovera om badrummet som ni sedan kan använda som utgångspunkt för prisavdrag enligt 4 kap. 19 c § JB. Ni kan även begära ersättning på grund av säljarens försumlighet eftersom säljaren anlitat en firma som inte uppfyller kvalitetskraven samt att renoveringen inte var utförd enligt avtalat.

Jag hoppas verkligen att det löser sig med badrummet och att du känner att du fick svar på din fråga! Om du behöver mer hjälp så är du varmt välkommen att kontakta en av våra familjejurister här.

Vänliga hälsningar,

Alba

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden