Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fast och lös egendom

Hej! Jag undrar vid en husförsäljning ingår gungställning som står löst på gräsmattan? Dvs den är inte förankrad eller nergjuten utan det är en vanlig gungställning (cancan/Hörby bruk) som står lös?

Rådgivarens svar

2019-07-09

Hej

Tack för att du valt att vända dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en kortare redogörelse kring fastighetstillbehör och sedan hur du kan välja att gå vidare med din situation.

Regler kring fastighet, dvs hus med mark, regleras i jordabalken (JB).

Jordabalken

I JB finns bestämmelser som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad. Det som inte omfattas av JB:s regler betraktas som lös egendom och ingår inte i försäljningen, såvida man inte avtalat om annat.

Det finns dock en gråzon mellan fast och lös egendom. För att undvika konflikt kan det vara lämpligt att skriftligen i köpekontraktet reglera vad som ska ingå i köpet och inte. Sådana skriftliga förbehåll och avtal om fastighets- och byggnadstillbehör gäller alltid före JB:s regler som inte är tvingande.

Fastighetstillbehör

Av 2:1 JB framgår att byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk anses tillhöra fastigheten. Till fastighetstillbehör räknas därmed föremål som tillhör fastigheten med avsikten att de ska bli permanent och följer därmed med fastigheten vid en försäljning. Det kan exempelvis vara grind, brevlåda och flaggstång.

Det krävs i regel att den som äger föremålet i fråga ska vara fastighetsägaren för att föremålet ska kunna anses tillhöra fastigheten, 2:4 JB. Vidare innebär bestämmelsen att om exempelvis två personer äger fastigheten men att enbart den ena har köpt föremålet och anbringat den enligt 2:1 JB är det inte säkert att föremålet automatiskt blir en del av fastigheten. I en sådan situation behöver man se till det enskilda fallet.

Sammanfattning och råd

För att föremål ska inkluderas vid ett husköp krävs det att föremålet har anbragt fastigheten dvs det ska finnas ett fysiskt samband mellan föremålet och fastigheten. Föremålet måste även vara avsett att finnas där mer permanent eller under en längre tid. Man ser då till vad fastighetsägaren hade som avsikt vid tillförandet av föremålet till fastigheten.

Eftersom gungställningen inte är förankrad i marken lutar det mer åt att den inte tillhör fastigheten, om det inte har avtalats om något annat vid husförsäljningen.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Vill du ha ytterligare hjälp i ärendet är du varmt välkommen att boka tid HÄR med en av våra jurister på Familjens Jurist.

Med vänliga hälsningar

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden