Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får min granne såga av mina träd och min häck utan lov?

Hej! För ca: 2 år sen fick jag en ny granne som utan lov har sågat av grenar på mitt körsbärsträd och på min hängbjörk. Björken har dött då han kapat gren vid fel tidpunkt. Jag bor i en suturängshus och grannen bor nedanför mig. Nu har han byggt en hönsgård som angränsar till min mur och klippt ner min häck på min sida av muren inte bara grenar utan ända nere vid roten. Så nu kan man se igenom min insynsskyddade häck. Den nya grannen har aldrig bett mig att göra något, inte heller frågat om han får lov att ta bort grenar eller bygga ett hönshus så nära min tomt. Vad ska jag göra?

Rådgivarens svar

2020-09-26

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Grannars rättigheter och skyldigheter regleras främst i 3 kap. jordabalken (JB) och nedan kommer en redogörelse för vad som gäller samt hur du kan gå vidare i din situation.

Rättsliga utgångspunkter

Som utgångspunkt gäller att var och en ska vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ta skälig hänsyn till omgivningen, 3 kap. 1 § JB. Det innebär att man måste se till att åtgärder som vidtas inte orsakar besvär för andra i närheten. Om rot eller gren tränger in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne ta bort roten eller grenen. Men områdets ägare ska få tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom, 3 kap. 2 § JB.

Din situation

I ditt fall har grannen sågat av grenar på ditt körsbärsträd och på din hängbjörk samt klippt ner din häck. Detta har medfört att björken har dött och att körsbärsträdet och häcken har blivit förstörda. Som nämndes ovan får grannar ta bort grenar som tränger in på dennes område under förutsättning att det inte medför skada av betydelse för den andra grannen. Eftersom körsbärsträdet och häcken har blivit förstörda och björken dött innebär det att skada av betydelse har skett. Vidare betyder det att du borde ha fått en chans att själv utföra åtgärden. Det har alltså inte varit tillåtet för grannen att utföra sågningen av körsbärsträdet, björken och häcken. Det kan röra sig om brottet skadegörelse enligt 12 kap. 1 § brottsbalken. Skadegörelse innebär att någon förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt. Du har möjlighet att begära skadestånd för skadorna enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen.

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis är det viktigt att ha en god relation med sina grannar och därför skulle jag rekommendera att du först pratar med grannen. Om ni inte kommer överens kan du gå vidare och polisanmälan händelsen eller begära skadestånd av grannen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden