Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får man sälja en lägenhet man inte äger?

Min farmor har inte långt kvar innan hon somnar in. Hon har två barn och tre barnbarn. Hennes barn, tillika min pappa och faster, håller på att prata om att tömma lägenheten snabbt och sälja den. Min fundering är att det kan de väl inte göra? Hon lever än och inget förmyndarskap är gäller?
Min kusins mamma, tillika min faster, kan inte närvara den dagen det är dags att tömma lägenheten.
Vad händer då? Får min kusin en fullmakt för att närvara i hennes mammas ställe? Hon vill inte vara där själv och hon vill att jag ska vara med. Relationen med min pappa är inte vad den borde så jag är rädd att jag inte får vara med. Egentligen ingen konflikt men vi har inte haft kontakt på säkert 15 år.
Är det bara min far som kan bestämma om jag får vara med? Eller kan det ordnas på annat sätt?
Hoppas det inte är för struligt för att ni ska kunna svara på mina funderingar.
 

Rådgivarens svar

2020-09-16

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en generell redogörelse följt av ett svar på din fråga.

Generellt om fullmakter

Om en person behöver hjälp med att företa en rättshandling, som att exempelvis köpa eller sälja ett hus, kan denna upprätta en fullmakt åt en annan person. Den som skriver fullmakten blir fullmaktsgivare och den hjälpande personen blir fullmaktstagare. Fullmaktstagaren får genom fullmakten utföra rättshandlingar som faller inom fullmaktens ram. 

Det finns en rad olika typer av fullmakter. De enklaste formerna att förstå är de skriftliga fullmakterna som befullmäktigar att en särskild handling får utföras i annans ställe - men även muntliga fullmakter kan vara giltiga. Vidare kan outtalade fullmakter under vissa förutsättningar gälla. Det rör sig då typiskt sett om att fullmaktsgivaren tidigare tolererat ett beteende hos fullmaktstagaren, vilket tillåter fullmaktstagaren att fortsätta agera på samma sätt trots att en fullmakt inte uttryckligen kommunicerats.

Vid köp eller försäljning av fastighet finns det vissa krav på fullmakten, såsom att den är skriftlig och att fastighetsbeteckningen tydligt anges. Vid försäljning av bostadsrätt finns det inga formkrav.

Din situation

Du beskriver i din fråga att din farmor snart kommer att dö, och att din pappa och hans syster förbereder sig för att tömma och sälja din farmors lägenhet. Av frågan framgår att inget förmyndarskap finns. Däremot är det inte klarlagt om din farmor gett sina barn en fullmakt att tömma och sälja hennes lägenhet. Har en sådan upprättats får din pappa och din faster både tömma och sälja lägenheten. Som ovan angetts finns inga formkrav på fullmakten vid försäljning av en bostadsrätt. Däremot är min bedömning att en mäklare skulle be om att få se en skriftlig fullmakt vid en eventuell försäljning. 

Vad gäller din rätt att tömma lägenheten i din fasters ställe är det din farmor som har rätten att besluta om det då det är hennes hem. På samma sätt har din faster rätten att både tillåta och hindra din pappa att vistas i lägenheten. 

Rekommendation

Om du behöver hjälp med fullmaktsfrågan, och om du känner att du vill få lite mer på fötterna, kan du kontakta Familjens jurist. Där kan du få både allmän rådgivning, men också få hjälp med att skriva en fullmakt.


 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden