Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får man hyra ut sin hyresrätt samtidigt som man bor i sin bostadsrätt?

Jag äger en bostadsrätt och bor med min fru.
Frugan har varit i bostadskö i många år och kommer snart kunna få en hyresrätt lägenhet.  Hon är ej delägare eller så av min bostadsrätt. Frågan är kan hon få förstahandskontrakt och kunna typ hyra ut den i andra hand?

Rådgivarens svar

2020-09-16

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag redogör nedan för vad som gäller om man vill ansöka om ett hyreskontrakt samtidigt som man bor i en bostadsrätt.

Att bo i bostadsrätt och samtidigt ha en hyresrätt

Det finns ingenting lagreglerat om att man inte får bo i bostadsrätt och samtidigt ha en hyresrätt, utan det är istället bostadsrättsföreningens stadgar respektive hyresvärdens villkor som reglerar detta. En hyresvärd kan exempelvis uppställa som villkor att en person som ansöker om hyreskontrakt inte får ha något annat boende. Hyresvärden kan också uppställa villkor om under vilka omständigheter lägenheten får hyras ut och hur länge.

Så länge bostadsrättsföreningens stadgar eller hyresvärdens villkor inte reglerar annat så går det alltså bra att bo i en bostadsrätt och samtidigt ha en hyresrätt. 

Om att hyra ut hyresrätt

Reger om att hyra ut en hyresrätt finns i hyreslagen i 12 kap. jordabalken (JB). Hyresvärdens samtycke krävs för att andrahandsuthyrning ska vara tillåten (39 §). Sker uthyrning i strid med detta så kan det vara skäl för förverkande av bostaden, vilket innebär att hyresvärden kan säga upp hyreskontraktet (42 §). 

Er situation

Du skriver att din fru inte äger del av bostadsrätten, men bor i den. Detta kan, men behöver inte, vara ett hinder då hon ansöker om ett förstahandskontrakt på en hyresrätt. Det är upp till respektive hyresvärd att reglera detta i sina villkor. Om hon skulle få ett förstahandskontrakt på en hyresrätt och sedan vill hyra ut den, så krävs hyresvärdens godkännande för detta. Om hon hyr ut lägenheten utan att ha fått hyresvärdens godkännande så kan det innebära förverkande av lägenheten, vilket innebär att kontraktet sägs upp och hon blir av med lägenheten.

Avslutande rekommendation

Innan din fru ansöker om ett förstahandskontrakt på en hyresrätt bör hon kontrollera hyresvärdens villkor. Skulle hon bli beviljad ett kontrakt är det viktigt att ansöka om hyresvärdens godkännande innan hon hyr ut lägenheten, hon riskerar annars att bli av med den. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden