Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får man byta lås på en hyresrätt?

Jag om min fd sambo har separerat och jag ta ta över hyresrätten 1a oktober. Han har ett par nycklar och kommer gärna in mitt i natten och sånt vara för att. Men sen när jag står på hyresrätten och om han eventuellt lämnar nycklarna. Kan man be dem byta låset ifall han har gjort kopia på nyckeln?

Rådgivarens svar

2020-11-11

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag redogör nedan kortfattat för tillämplig bestämmelse i hyreslagen och avslutar med en rekommendation utifrån din situation.

Får man byta lås på en hyresrätt?

Regler om att bo i hyresrätt finns i den så kallade hyreslagen i 12 kap. jordabalken. Vilka ändringar hyresgästen själv får göra i lägenheten följer av 24 a §. Bestämmelsen innebär i huvudsak att hyresgästen exempelvis får måla, tapetsera, sätta upp persienner eller liknande, men om lägenhetens bruksvärde minskas genom åtgärden så har hyresvärden rätt till ersättning för skadan. Detta innebär att en hyresgäst alltså på egen bekostnad får byta lås på lägenhetsdörren, förutsatt att det inte innebär någon åverkan på dörren. Om låsbytet däremot kräver att man exempelvis borrar i dörren, måste hyresvärdens tillstånd först inhämtas. 

Rekommendation i din situation

Du kan alltid vända dig till din hyresvärd och fråga om de kan byta lås på lägenheten. Speciellt i samband med byte av lägenhetsinnehavare, alltså då du tar över lägenheten, kan hyresvärden ha ett intresse av att byta lås för att undvika att det finns nycklar på vift. Du har dessutom alltid rätt att själv byta lås på lägenheten om ingenting annat står i ditt hyresavtal, förutsatt att låsbytet inte innebär att dörren skadas. Står det i hyresavtalet att du inte får byta lås själv så kan du förstås ändå vända dig till hyresvärden för att be dem byta lås. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden