Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får kommunen fälla träd inom sin fastighet hur som helst?

avverkning skog, har kommunen rätt att avverka sin skog som gränsar till min fastighet och är min vackra utsikt.

Rådgivarens svar

2018-04-12

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen.

Reglerna som besvarar frågan hittar du plan- och bygglagen (PBL), jordabalken (JB), förvaltningslagen (FL) och kommunallagen (KL).

Kommunens fällning av träd förstör utsikten

Huvudregeln är att kommunen får fälla träd som står inom deras fastighet. Det finns dock vissa undantag. I detaljplanen för området kan vissa träd vara utmärkta som "värdefulla" eller så kan de vara "naturminnesmärkta" (Se PBL 4:15 och 9:12). Sådana träd får inte fällas utan att en särskild prövning har gjorts. Genom kommunens hemsida kan du säkert hitta detaljplanen för ditt område. Dock har jag svårt att se att kommunen skulle ha missat att träden som ska fällas skyddas av en detaljplan, men det är möjligt.

Det finns även regler som rör rättsförhållandet mellan grannar. Jag antar att din fastighet gränsar till kommunens. I JB 3:1 står det att var och en ska visa skälig hänsyn till sin omgivning vid nyttjande av sin fastighet. Du skulle kunna argumentera för att kommunen inte visar skälig hänsyn till dig som granne genom att förstöra din utsikt. I bedömningen görs en avvägning mellan de intressen som fastighetsägaren har (kommunen) och de intressen som omgivningen har (du). I ditt fall har jag dock svårt att se dig vinna framgång med en sådan talan, men du kan alltid ta upp det i din argumentation.

Sammanfattning och råd

Kommunen har antagligen rätt att fälla träden som utgör din utsikt, tyvärr. Jag tror att du har svårt att få beslutet om fällningen upphävt.

Det du kan göra är dock att kolla upp om några av träden skyddas i detaljplanen, samt hävda att kommunen inte visar skälig hänsyn till omgivningen. Du kan sedan välja att överklaga beslutet om att fälla träden.

Jag tror att det rör sig om ett beslut fattat av byggnadsnämnden. I sådant fall har du som gränsgranne, och direkt berörd av beslutet, antagligen rätt att överklaga beslutet (Se PBL 13:8 och FL 22 §). Överklagandet ska göras skriftligt och du ska ange vilket beslut det är du överklagar (FL 23 §). Överklagandet ska skickas in till den myndighet som har meddelat beslutet (FL 23 §). Om överklagandet tas upp till domstol och du förlorar målet behöver du bara stå för dina egna kostnader så alltför mycket står inte på spel. 

Jag hoppas att mitt svar har gett dig lite klarhet i situationen.

Med vänlig hälsning,

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden