Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Får jordägaren försvåra mitt tillträde till den arrenderade marken?

    Hej ! Vid ett jordbruksarrende. Har jordägaren rätt att sätta upp vägspärrar till den arrenderade marken, 10 år efter arrendet påbörjats, ifall arrendatorn anser att detta hindrar och försvårar tillträdet till den arrenderade marken?

    Rådgivarens svar

    2020-09-22

    Hej och ett stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag kommer nedan redogöra för de centrala delar som din fråga rör för att sedan applicera det på din situation och slutligen komma med en rekommendation utifrån din frågeställning. 

    Allmänt arrende 

    Inledande bestämmelser kring arrende går att finna i 8 kap Jordabalken. Vidare regleras jordbruksarrende i 9 kap Jordabalken

    Enligt 8:3 Jordabalken ska ett avtal om  jordbruksarrende upprättas skriftligt. I samma paragraf framgår att alla avtalsvillkor ska vara nedtecknade. En huvudprincip som rör avtal är att de ska hållas. Det innebär att en part som bryter mot ett avtal kan göra sig skyldig för avtalsbrott. 

    Din situation 

    Det är väldigt svårt att utifrån informationen i din fråga svara på vad du och jordägaren avtalat om i ert arrendeavtal. Jag tänker att en av de grundläggande saker som ingår i avtal om arrende är att du ska ha tillgång till den arrenderade marken. Om jordägaren på något sätt försvårar detta tillträde kan man argumentera för att personen indirekt bryter mot det som avtalets eftersom du får förhindrad tillgång till den arrenderade marken. 

    Rekommendation 

    Först om främst tycker jag att du ska samtala med jordägaren för att se vad ni kommit överens om och förklara att dessa vägspärrar hindrar dig från att nå den arrenderade marken. Det kan här vara klokt att innan se över ert avtal och bli införstådd med vad som gäller. Om ni fortfarande inte kan komma överens går det alltid att vända sig till arrendenämnden som hanterar tvister mellan arrendatorer och jordägare. 

    Det kan även vara klokt att kontakta en jurist kunnig inom arrende och fastighetsrätt för att få en bättre överblick av din situation och omständigheterna runt det. 

    Familjens jurist har gedigen erfarenhet av fastighetsrätt och bistår gärna med hjälp. 

    Jag hoppas du upplever att du  har fått svar på din fråga. Om jag missuppfattat dig på något vis går det jättebra att ställa en ny fråga.

    Sandra M.B Nygren
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden