Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får jordägaren försvåra mitt tillträde till den arrenderade marken?

Hej ! Vid ett jordbruksarrende. Har jordägaren rätt att sätta upp vägspärrar till den arrenderade marken, 10 år efter arrendet påbörjats, ifall arrendatorn anser att detta hindrar och försvårar tillträdet till den arrenderade marken?

Rådgivarens svar

2020-09-22

Hej och ett stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag kommer nedan redogöra för de centrala delar som din fråga rör för att sedan applicera det på din situation och slutligen komma med en rekommendation utifrån din frågeställning. 

Allmänt arrende 

Inledande bestämmelser kring arrende går att finna i 8 kap Jordabalken. Vidare regleras jordbruksarrende i 9 kap Jordabalken

Enligt 8:3 Jordabalken ska ett avtal om  jordbruksarrende upprättas skriftligt. I samma paragraf framgår att alla avtalsvillkor ska vara nedtecknade. En huvudprincip som rör avtal är att de ska hållas. Det innebär att en part som bryter mot ett avtal kan göra sig skyldig för avtalsbrott. 

Din situation 

Det är väldigt svårt att utifrån informationen i din fråga svara på vad du och jordägaren avtalat om i ert arrendeavtal. Jag tänker att en av de grundläggande saker som ingår i avtal om arrende är att du ska ha tillgång till den arrenderade marken. Om jordägaren på något sätt försvårar detta tillträde kan man argumentera för att personen indirekt bryter mot det som avtalets eftersom du får förhindrad tillgång till den arrenderade marken. 

Rekommendation 

Först om främst tycker jag att du ska samtala med jordägaren för att se vad ni kommit överens om och förklara att dessa vägspärrar hindrar dig från att nå den arrenderade marken. Det kan här vara klokt att innan se över ert avtal och bli införstådd med vad som gäller. Om ni fortfarande inte kan komma överens går det alltid att vända sig till arrendenämnden som hanterar tvister mellan arrendatorer och jordägare. 

Det kan även vara klokt att kontakta en jurist kunnig inom arrende och fastighetsrätt för att få en bättre överblick av din situation och omständigheterna runt det. 

Familjens jurist har gedigen erfarenhet av fastighetsrätt och bistår gärna med hjälp. 

Jag hoppas du upplever att du  har fått svar på din fråga. Om jag missuppfattat dig på något vis går det jättebra att ställa en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden