Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får jag ta del av vinsten på min sambos bostad?

Hej!
Jag träffade min nuvarande sambo för 7 år sedan.Vi hade båda varsin villa och ville sälja båda för att hitta en gemenam, men hittade inget så jag köpte in mig i min sambos hus för hälften av värdet (fick värderat av mäklare).

Nu säger min sambo att jag inte får ta del av värdeökningen på huset,, utan jag har bara rätt till summan jag betalade när jag köpte in mig. Stämmer det?

Rådgivarens svar

2020-07-23

Hej,

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer jag att gå igenom vad som gäller generellt, för att sedan besvara din fråga.

Generella regler kring bostad för sambor

Enligt sambolagen utgör sambors gemensamma bostad sådan bostad som förvärvats för gemensam användning. Det innebär att om den ena sambon köpt sin bostad innan samboförhållandet uppstår, och den andra sambon sedan flyttar in i denna bostad, utgör inte bostaden samboegendom. Vid en eventuell separation kan således inte den inflyttande sambon hävda rätt till halva bostaden.

Tillämpning i ditt fall

Då din partner ägde bostaden då du flyttade in i den utgör inte bostaden samboegendom varför du som utgångspunkt inte har rätt till några pengar om bostaden säljs. I din fråga anger du att du betalat halva värdet av bostaden då du flyttade in. För att överlåta ägandeandelar i bostaden krävs att en överlåtelsehandling, såsom ett köpebrev, upprättas. I din fråga anger du att det rör sig om en villa, vilket talar för att överlåtelsen gäller en fastighet. Om en överlåtelse av en fastighet sker gäller att vissa formkrav enligt 4 kap. Jordabalken är uppfyllda. Har detta gjorts enligt dessa regler, samt lagfart beviljats, äger du halva fastigheten, och vid en framtida försäljning av denna har du rätt till den andel av fastigheten du äger - oavsett om detta innebär en värdeökning, värdeminskning eller oförändrat värde. Det samma gäller vid en eventuell separation; du har då rätt till halva bostadens värde vid bodelningen. 

Rekommendation

Jag rekommenderar dig att gå igenom vilka handlingar som upprättades då du köpte in dig i bostaden. Behöver du hjälp med att upprätta sådana handlingar, såsom köpekontrakt, kan du boka en tid med Familjens jurist. 

Jag hoppas du fått svar på din fråga. I annat fall får du gärna återkomma med en ny fråga.


 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden