Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får jag ta bort ett träd som ligger på tomtgränsen utan grannens samtycke?

Hejsan!

Jag och min familj har köpt en stuga med tillhörande tomt. På tomtgränsen växer ett träd som skymmer solen och skuggar vår tomt stora delar av dagen. Vi vill gärna ta bort trädet men problemet är att trädet ligger mitt på tomtgränsen d.v.s till hälften på vår tomt och till hälften på grannens tomt. Grannen vill förövrigt inte ta bort trädet. Vad gäller i juridisk mening när en sådan intressetvist uppstår?

Rådgivarens svar

2020-06-09

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Skyldigheter enligt jordabalken

I jordabalken stadgas utgångspunkten för hur grannar ska och måste förhålla sig till varandra. Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen (3 kap 1 § jordabalken). Det finns således en kommunikationsskyldighet gentemot sina grannar, för att behålla en god grannsämja. Att ta skälig hänsyn till omgivningen innebär en avvägning mellan intresset hos den som nyttjar fastigheten och omgivningens intressen.

Inträngande växtlighet från träd

En rot eller gren som tränger in över en grannes tomt får tas bort om den medför olägenhet (3 kap. 2 § jordabalken). Om det kan antas att ett borttagande skulle medföra skada för växtens ägare ska man först ge denne en chans att ta bort roten eller grenen. Bestämmelsen gäller däremot inte för trädstammar. För borttagande av trädstammar som befinner sig på tomtgräns krävs grannens samtycke.

Er situation

Som ovan nämnt har du rätt att ta bort rot eller gren som tränger in över din tomt om dessa medför olägenhet för dig. Vad avser trädstam så har du inte rätt att ta bort trädet i dess helhet utan grannens samtycke.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Fråga Juristen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden