Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Får jag plantera en ny häck utan mina grannars tillåtelse?

    Hej!
    Jag bor i en bostadsrätts radhus och delar häck med mina grannar på varsin sida då jag är i mitten.
    Vi har upplåten mark på fram och baksidan.
    Radhusen kom med ny planterade avenbok häck som är delvis döda och kommer att ta mina 10år att växa och skapa insynsskydd. Avenbok häcken är planterad precis på tomtgräns mellan alla hushåll.
    Jag har pratat med grannarna om att byta ut häcken till thuja, ena grannen är på och vill men den andra insisterar på att behålla avenboken. Min fråga är vad är mina rättigheter gällande häcken och kan min granne neka mig rätten att byta till thuja häck?
     

    Rådgivarens svar

    2020-04-26

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

    En bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

    Om en bostadsrättshavares tomt är upplåten med bostadsrätt så har denne rätt att bestämma över hur marken och växtligheten ska skötas. Samtidigt är en bostadsrättshavare skyldig att upprätthålla sundhet, ordning och gott skick. Förekommer allvarliga störningar eller vanvård så kan föreningen vidta rättsliga åtgärder mot bostadsrättshavaren. För att en tomt ska anses vanvårdad krävs mycket undermålig skötsel vilket resulterat i exempelvis skadedjur.

    Skyldigheter enligt jordabalken

    I jordabalken stadgas utgångspunkten för hur grannar ska och måste förhålla sig till varandra. Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen. (3 kap. 1 § jordabalken) Det finns således en kommunikationsskyldighet gentemot sina grannar, för att behålla en god grannsämja. Att ta skälig hänsyn till omgivningen innebär en avvägning mellan intresset hos den som nyttjar fastigheten och omgivningens intressen. För det fall en granne ska göra ändringar avseende en häck som angränsar mot en annan granne, får åtgärden inte utföras utan tillåtelse av grannen om åtgärden skulle leda till sådana men för grannen som denne skäligen inte bör tåla.

    Det är de allmänna domstolarna som i varje enskilt fall avgör om en åtgärd anses vara i strid med bestämmelsen 3 kap. 1 § jordabalken.

    Er situation

    Vad avser dina rättigheter, så har du rätt att bestämma över hur marken och växtligheten ska skötas, så länge skötseln inte är allt för undermålig. Din granne kan neka dig att byta häcken, däremot måste intresseavvägning göras mellan ditt och omgivningens intresse. Tillåtelse från grannen krävs i de fall som åtgärden skulle leda till sådana men för grannen som denne skäligen inte bör tåla. Det är de allmänna domstolarna som avgör huruvida en åtgärd att se som i strid med 3 kap. 1 § jordabalken.

    Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Fråga Juristen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden