Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får jag ha en person som bor med mig i min lägenhet?

Jag har en lägenhet. Får min syster bo med mig ibland? Får hon bo där själv när jag reser på jobb typ en vecka?

Rådgivarens svar

2020-03-20

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag gå igenom reglerna i jordabalken, och om du har rätt att låta din syster bo hos dig ibland.

Andrahandsuthyrning eller inneboende

Avgörande för om en annan person får bo i ens lägenhet är om denne är inneboende eller hyr lägenheten i andrahand.

Vad gäller hyresrätter får hyresgästen enligt jordabalken 12 kap. 39 § inte utan hyresvärdens samtycke hyra ut lägenheten i andra hand till någon för självständigt brukande. Det krävs tillstånd för att hyra ut lägenheten i andra hand. Däremot krävs inget sådant tillstånd för inneboende, vilket framgår av jordabalken 12 kap. 41 §.

Vad gäller bostadsrätter får bostadsrättshavaren upplåta sin lägenhet i andra hand till någon annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Det framgår av bostadsrättslagen 7 kap. 10 §. Däremot krävs inte styrelsens samtycke för att ha en inneboende. Enligt bostadsrättslagen 7 kap. 8 § krävs emellertid att det inte medför men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

Avgörande för om det rör sig om andrahandsuthyrning eller inneboende är om du åt en person upplåter en självständig rätt att nyttja lägenheten. Om denne inte får en självständig brukningsrätt utgör denne därmed en inneboende.

Din situation

Du anger att din syster får bo hos dig ibland, och att hon kan bo där cirka en vecka. Du bor fortfarande kvar i den och hon bor endast där ibland. Min bedömning är därmed att hon inte hyr din lägenhet i andra hand, i och med att hon inte har en självständig rätt att nyttja lägenheten. I så fall får din syster bo hos dig på det sätt som du beskriver, utan samtycke från hyresvärden eller styrelsen.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Är du intresserad av ytterligare juridisk rådgivning har du möjlighet att få det av våra jurister på Familjens Jurist. Du kan läsa mer om vad de kan hjälpa dig med vad gäller fastighetsrätt och hyresrätt.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden