Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får hyresvärden kamerabevaka den uthyrda lägenheten?

Hej, jag hyr en bostadsrätt under 3 månader, hyresvärden är väldigt obehaglig och vill hela tiden att jag ska ta emot folk de känner som ska kontrollera allt möjligt. Jag tror hon snokar och nu misstänker jag att hon övervakar mig med kamera. Hon säger vissa saker som hon annars inte skulle kunna känna till, hon säger att hon har bevis. Jag har enligt kontrakt rätt att ha familj och vänner gästande. Vilket jag också haft. Hur bör jag hantera detta? Ska jag polisanmäla henne? Gör hon något olagligt?

Rådgivarens svar

2019-08-04

Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen.

Kamerabevakningslagen
Regler om tillstånd m.m. för kamerabevakning finns i kamerabevakningslagen. Lagen gäller däremot inte vid kamerabevakning som en person utför i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med dennes hushåll. Det här undantaget gäller dock inte kamerabevakning som bedrivs inom ramen för näringsverksamhet, oavsett platsen för bevakningen. Lagens tillämplighet beror därmed på om hyresvärden hyr ut bostadsrätten i egenskap av näringsverksamhet eller privat. Den som upplåter lägenheter i sådan omfattning att denne som hyresvärd omfattas av hyresförhandlingslagen, ska anses som en hyresvärd i näringsverksamhet. Enligt 1 § hyresförhandlingslagen definieras en hyresvärd som en som för annat ändamål än fritidsändamål regelmässigt hyr ut mer än två bostadslägenheter, vilka ej utgör del av upplåtarens bostad.

Krav på upplysning om kamerabevakning
Upplysning om kamerabevakning måste lämnas, antingen genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt, se 15 § kamerabevakningslagen. Upplysningsplikten gäller vid nästan all kamerabevakning, även vid sådan bevakning som inte kräver tillstånd.

Kränkande fotografering
Om en person utan tillåtelse och i hemlighet fotar eller filmar någon som befinner sig inomhus i en bostad, ska denne dömas för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år, enligt  4 kap. 6 a § brottsbalken. För att bli dömd krävs det att kamerautrustningen har varit dold för den fotograferade, alternativt att den fotograferade för tillfället är omedveten om att kameran är igång.

Sammanfattning och råd
Svaret på frågan beror på om din hyresvärd hyr ut bostaden genom en näringsverksamhet eller privat. Oavsett situation krävs det dock alltid upplysning om att kamerabevakning pågår, vilket inte har skett i ditt fall. Du har inte blivit informerad om en eventuell kamerabevakning, men du anar att du trots det har blivit filmad i hemlighet i den bostad du hyr. Det här kan mycket väl falla inom vad som räknas som kränkande fotografering, vilket är ett brottsligt beteende som kan du kan och bör polisanmäla. Innan en eventuell polisanmälan råder jag dig att först tala med hyresvärden om den aktuella situationen om det är möjligt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor, är du varmt välkommen att ställa fler frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden