Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får hyresvärden ha en nyckel till en lokal för att hindra en nödsituation?

Hej! Vi är en bostadsrättsförening som hyr ut lokaler och undrar om vi inte borde ha nycklar till lokalerna i förebyggande syfte t.ex. vid vattenläckage, brand etc.

Rådgivarens svar

2020-05-08

Hej och tack för att ni vänder er till oss på Fråga Juristen med er fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Bostadsrättslokaler

Vid hyra av lokaler gäller reglerna i 12 kap. jordabalken (JB), stadgarna och hyresavtalet. Jordabalken är tvingande till hyresgästens förmån. Det betyder att hyresavtalet inte får innehålla sämre villkor än vad som regleras i lagen, 12 kap. 1 § 5 st. JB.

Med lokal menas annan lägenhet än bostadslägenhet, 12 kap. 1 § 3 st. JB. Utgångspunkten är att det krävs ett godkännande från lokalhyresgästen innan hyresvärden går in i lokalen. Det finns dock undantag och det gäller vid olika nödsituationer exempelvis vid brand och vattenläckage. Vid nödsituationer behöver inte hyresvärden få hyresgästens samtycke för att gå in i lokalen. Hyresvärden har rätt att få tillträde till lägenheten i samband med hyresvärdens underhållsplikt. Hyresvärden har rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada, 12 kap. 26 § JB. Förbättringsarbeten omfattar reparationer och standardhöjningar.

Vad gäller i ert fall?

Ni har en möjlighet att ha en reservnyckel till en uthyrd lokal och det kan ni reglera i exempelvis stadgarna. Det är dock inte tillåtet att gå in i lokalen utan lokalhyresgästens samtycke om det inte rör sig om en nödsituation. Finns det inget samtycke från lokalhyresgästen och rör det sig inte om en nödsituation, kan hyresvärden dömas till hemfridsbrott. Hemfridsbrott regleras i 4 kap. 6 § brottsbalken och innebär att någon olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad. Sammanfattningsvis har ni en möjlighet att ha  reservnycklar för att komma in i lokaler i förebyggande syfte i samband med en brand.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga! Om ni har ytterligare funderingar, så är ni välkomna att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden