Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får hyresgästen säga upp avtalet i förtid?

Har en hyresgäst i mitt hus. Kontraktet är skrivits från den 15 augusti 2020 till den 12 januari 2021. Tillägg i kontraktet lyder att hyresgästen förbinder sig att betala hyran hyrestiden ut. Nu vill hyresgästen flytta ut den 19 januari 2021 och meddelande mig detta i går den 8 oktober. Kan jag kräva hyra kontraktstiden ut eller vad gäller?

Rådgivarens svar

2020-11-19

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag förstår det som att du undrar om en andrahandshyresgäst kan säga upp ett hyresavtal i förtid. Nedan redogör jag för tillämpliga bestämmelser och avslutar med en rekommendation utifrån din situation.

Regler om andrahandsuthyrning

Den rättsliga regleringen om att hyra ut bostad i andra hand skiljer sig något åt beroende på vilken typ av bostad som hyrs ut. Regler om att hyra ut en hyresrätt finns i den så kallade hyreslagen i 12 kap. jordabalken (JB). Är det istället ett hus eller en bostadsrätt som hyrs ut, det vill säga en bostad som uthyraren själv äger, så gäller lagen om uthyrning av egen bostad, även kallad privatuthyrningslagen. Privatuthyrningslagen är däremot ganska kortfattad så när det saknas bestämmelser kompletteras den av reglerna i hyreslagen. 

Då det i detta fall rör sig om uthyrning av ett hus följer fortsättningsvis vad som gäller enligt privatuthyrninglagen. Lagen är till hyresgästens förmån, vilket innebär att eventuella avtalsvillkor mellan hyresgästen och hyresvärden som är till nackdel för hyresgästen är utan verkan mot denne (2 §).

Om hyrestid och uppsägning

Reglerna om hyrestid och uppsägning i privatuthyrningslagen finns i 3 §. Ett hyresavtal kan ingås antingen på bestämd eller på obestämd tid. Gäller hyresavtalet på obestämd tid måste det sägas upp för att upphöra att gälla. Om hyresavtalet istället gäller för bestämd tid, det vill säga att ett visst slutdatum är satt för uthyrningen, upphör avtalet att gälla det datumet och behöver alltså inte sägas upp. Däremot kan ett hyresavtal alltid sägas upp innan detta datum. Hyresgästen har då en månads uppsägningstid vilket innebär att hyresavtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Hyresvärden har däremot minst tre månaders uppsägningstid, men parterna kan avtala om att den ska vara ännu längre.

Din situation

Du skriver att du har en hyresgäst i ditt hus. Jag förutsätter då att det är en bostad som du själv äger, vilket innebär att lagen om uthyrning av egen bostad blir tillämplig. Ni verkar ha ett tidsbestämt hyresavtal, vilket innebär att avtalet upphör att gälla vid det bestämda slutdatumet. I detta fall tolkar jag det däremot som att hyresgästen vill säga upp hyresavtalet i förtid, vilket är tillåtet. Eftersom din hyresgäst har meddelat dig den 8e oktober 2020 att hyresgästen vill flytta ut och därmed avsluta hyresavtalet den 19 januari 2021 så är det mer än den lagstadgade uppsägningstiden om en månad. 

Ni har skrivit in som ett avtalsvillkor att hyresgästen förbinder sig att betala hyran hyrestiden ut. Hyresgästen har däremot rätt att säga upp hyresavtalet i förtid och du som uthyrare har inte rätt att ta hyra för mer än den faktiska hyrestiden.

Avslutande rekommendation

Eftersom hyresgästen har sagt upp hyresavtalet i tid behöver hyresgästen bara betala hyra fram till den 19 januari. Ert avtalsvillkor om att hyresgästen förbinder sig att betala hyra för hyrestiden ut innebär alltså inte att du som uthyrare kan kräva hyra för hela kontraktstiden. Ett sådant villkor skulle nämligen vara ogiltigt eftersom det är i strid med lagens bestämmelser och till hyresgästens nackdel. Du kan alltså inte kräva hyra kontraktstiden ut, utan endast för den faktiska hyrestiden. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar, eller behöver vidare juridisk rådgivning, är du varmt välkommen att kontakta Familjens Jurist som bland annat har stor erfarenhet av bostadsjuridik och hyresavtal.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden