Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får hyresgästen byta låscylinder utan hyresvärdens samtycke?

Hej! Som jag förstår det har jag som hyresgäst exklusiv rätt till min lägenhet vilket innebär att hyresvärden enbart har rätt att gå in i lägenheten efter att jag givit mitt godkännande. Detta gäller även fast hyresvärden har reservnyckel/huvudnyckel till bostaden. Enda gången som hyresvärden har rätt till att gå in i min lägenhet utan att jag fått information och/eller gett mitt medgivande är när det krävs en akut åtgärd, t.ex vid en vattenskada eller risk för brand. Jag vill byta låscylinder eftersom jag inte vet om det finns kopior på nyckeln från tidigare hyresgäster. Vill också förhindra att hyresvärden har en reservnyckel/huvudnyckel. Niotillhållarlås installeras för att öka säkerheten mot inbrott. Vad får jag lov att göra? Om hyresvärden inte godkänner detta, vad händer om jag trots det byter cylinder och installerar extralåset? Kan jag bli vräkt?Den gamla låscylindern kommer sparas och sättas tillbaka vid en eventuell avflytt. Alla nycklar till niotillhållarlpset kommer också lämnas till hyresvärden.

Rådgivarens svar

2020-03-14

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Byta låscylinder

Reglerna om hyra finns i 12 kap. jordabalken (JB). Bostadshyresgäster har rätt att på egen bekostnad i lägenheten utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder. Det betyder att hyresgästen får utan att be hyresvärden om lov utföra de ovanstående åtgärderna. Med jämförliga åtgärder menas t.ex. byte av låscylinder. När hyresgästen flyttar är han eller hon skyldig att återställa lägenheten. Det innebär att hyresgästen måste montera den ursprungliga låscylindern vid utflyttning. Återställs inte lägenheten i tidigare skick kan hyresgästen bli skadeståndsskyldig, 12 kap. 24 a § JB.

Tillträde till lägenheten

I brådskande ärenden har hyresvärden rätt att få tillgång till lägenheten omedelbart. Detta gäller exempelvis vid en vattenskada. I mindre akuta fall får hyresgästen en viss tid på sig innan hyresvärden får tillgång till lägenheten, 12 kap. 26 § 1 st. JB. I värsta fall kan hyresrätten bli förverkad om hyresgästen vägrar att släppa in hyresvärden utan någon giltig ursäkt, 12 kap. 42 § p. 10 JB.

Din situation

Du kan byta låscylinder utan hyresvärdens samtycke. Det är dock bra att du kollar upp ditt hyresavtal. Ibland står det specifikt att låscylindrar inte får bytas. Då får du inte byta låscylindern.

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis behöver inte hyresgästen be om hyresvärdens samtycke vid byte av låscylinder, om det inte har reglerats i hyresavtalet. Det är dock viktigt att spara den ursprungliga låscylindern och montera den vid utflyttning. Annars kan hyresgästen bli ersättningsskyldig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden