Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får grannarna ta våra barns bollar när de hamnar på deras tomt?

Vi bor i ett villakvarter med ganska små tomter. Mina barn spelar gärna fotboll i trädgården och vid olika tillfällen genom åren så har en del bollar kommit över i grannens trädgård. Grannarna vägrar att lämna tillbaka bollarna och tar isönder bollarna och slänger dem. Är detta ok, får grannarna helt enligt lag behålla våra bollar?
 

Rådgivarens svar

2020-07-28

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för rättsläget och vad som gäller i ditt fall.

Inledning

När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att grannarna äger sina villor med tomter (fastigheter). En utgångspunkt vad gäller rättsförhållanden mellan grannar är att var och en ska vid nyttjande av sin fasta egendom ta hänsyn till omgivningen, jordabalken 3 kap. 1 §.

Bollarna är fortfarande era när de hamnar på grannens tomt

Bollarna utgör lösöre vilket är en typ av lös egendom. Att de hamnar i grannens trädgård påverkar inte er äganderätt till dem. Grannarna blir alltså inte automatiskt ägare till bollarna bara för att de hamnar på deras tomt.

Grannen begår brott

Om grannen vägrar att lämna tillbaka eller slänger bort bollarna berövas ni på er äganderätt vilket aktualiserar brottsrubriceringen olovligt förfogande, brottsbalken (BrB) 10 kap. 4 §. Att förstöra bollarna kan också utgöra skadegörelse, BrB 12 kap. 1-2 §§. Det är alltså inte tillåtet att agera så som era grannar har gjort.

Handräckning hos Kronofogden eller polisanmäla

Att polisanmäla händelserna är ett alternativ. Handräckning hos Kronofogden är också en möjlighet men medför en ansökningskostnad på 300 kr samt eventuella andra kostnader. Eftersom jag utgår från att bollarna är av ringa värde föreslår jag att du polisanmäler händelserna ifall det händer igen och du känner att du vill gå vidare med det.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga. Om det finns något annat du undrar över är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Fråga Juristen igen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden