Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får ens grannar röka på balkongen?

Jag bor jämte en person( granne) som röker,jag kan inte vistas på min balkong utan tvingas gå in.Jag undrar: Får rökare utöva sitt rökande så att andra människor får ont av det.(Jag har upplevt att cigarettrök kan sprida sig utomhus ca 10-15 meter)?

Rådgivarens svar

2018-06-23

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Av din fråga framgår inte huruvida du bor i en bostadsrätt eller i en hyresrätt. Olika regler gäller för de olika upplåtelseformerna

Bostadsrätt

Bostadsrättshavare ska enligt bostadsrättslagen se till att hans eller hennes grannar inte utsätts för störningar som är hälsofarliga eller annars inte skäligen bör tålas. Rökning har dock, i tidigare domstolsfall, inte ansetts utgöra en sådan störning som är hälsofarlig eller inte skäligen bör tålas. Endast om en granne röker betydligt mer än vad som kan anses vara normalt kan åtgärder vidtas enligt bostadsrättslagen. I sådant fall kan bostadsrätten förverkas.

Det finns inte heller någon regel som gör det möjligt för en bostadsrättsförening att förbjuda rökning i bostadsrättshavarens privata utrymmen.

Hyresrätt

Enligt hyreslagen (12 kap. jordabalken) gäller, likt reglerna för bostadsrätter, att en hyresgäst ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara farliga för hälsan eller annars skäligen inte bör tålas. Om hyresgästen stör på något sådant sätt ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör samt underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna. Om störningarna inte upphör efter att hyresgästen har fått en tillsägelse kan hyresrätten förverkas.

Hyresvärden har vidare en lagstadgad skyldighet att se till att brister i hyresrätten åtgärdas, om hyresgästen begär det. Hyresnämnden kan ålägga en hyresvärd att avhjälpa en brist i en bostadslägenhet, om hinder eller men uppstår i nyttjanderätten som inte orsakats av hyresgästen själv.

Men även när det är fråga om en granne som röker på balkongen i en hyresrätt gäller att störningarna måste vara av det allvarligare slaget för att det ska vara fråga om en störning som kan ge upphov till åtgärder från hyresvärden.  Vid bedömningen ska hänsyn tas både till hyresgästens intresse av att inte bli störd och den rökande hyresgästens rätt att nyttja sin lägenhet. I ett hovrättsfall ska särskild hänsyn inte tas till människor som är känsliga mot rökning.

Sammanfattning och rekommendation

Sammanfattningsvis kan sägas att möjligheterna för såväl bostadsrättshavare som hyresgäster att vidta åtgärder mot en grannes rökning i dagsläget är mycket begränsade. Endast om du kan lägga fram en övertygande utredning med bevis om att olägenheterna är större än vad som skäligen bör tålas kan hyresnämnden eller en domstol förelägga hyresvärden eller bostadsrättshavaren att vidta åtgärder. Enligt din fråga verkar det som att det är fråga om en olägenhet som skäligen bör tålas, i lagens mening.

Mitt råd till dig är att du pratar med grannen som röker. Förhoppningsvis kan ni komma överens om att han eller hon inte ska röka vid vissa tidpunkter, eller att han eller hon bör röka utanför huset.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och jag önskar dig lycka till. Om du behöver ytterligare hjälp är du varmt välkommen att boka tid med någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Med vänliga hälsningar,

Olivia Onwuta

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden