Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får en hyresgäst byta lås och vem har rätt att vistas i lägenheten vid andrahandsuthyrning?

Om jag hyr en lägenhet i andra hand, har den jag hyr av rätt att vara i lägenheten utan min tillåtelse? Och har man rätt att byta lås under tiden man hyr?
Mvh Sebastian.

Rådgivarens svar

2018-01-27

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag kommer i mitt svar att utgå ifrån och förutsätta att du menar en bostadslägenhet. Frågor kring hyresavtal regleras i jordabalkens (JB) 12:e kapitel. Den som hyr ut en lägenhet i andra hand kallas för förstahandshyresgäst. Hyresgästen vid andrahandsuthyrning benämns andrahandshyresgäst.

Får förstahandshyresgästen vistas i lägenheten utan andrahandshyresgästens tillåtelse?
En hyresgäst till en lägenhet har, om inte annat har avtalats, en så kallad total nyttjanderätt. Detta innebär att hyresgästen ensam disponerar över lägenheten. Hyresvärden har dock i vissa undantagsfall tillstånd att vistas där utan hyresgästens samtycke. Dessa undantag regleras i 12:26 § JB och tar till exempel sikte på om denne måste utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada.

Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har bostad dömes för hemfridsbrott till böter (4:6 § brottsbalken).

Förstahandshyresgästen har alltså normalt inte rätten att vistas i din lägenhet utan ditt samtycke. I sådana fall riskerar denne att begå hemfridsbrott. Detta förutsatt att ni inte har avtalat bort din totala nyttjanderätt eller att något undantag i 12:26 § JB är tillämpligt.

Får andrahandshyresgästen byta lås på lägenheten?
Enligt 12:24 § JB får en bostadshyresgäst på egen bekostnad utföra vissa typer av åtgärder, däribland byta lås, utan att be om lov. Om dessa förändringar minskar lägenhetens bruksvärde, har hyresvärden rätt till ersättning för skadan. Rätten att företa denna typ av åtgärder kan dock i vissa situationer avtalas bort enligt samma paragraf.

Du får alltså byta lås på lägenheten om inte något av undantagen i 12:24 § JB är tillämpligt och om ni inte har avtalat bort din rätt att företa denna typ av åtgärder. Tänk dock på att du riskerar att bli ersättningsskyldig om detta innebär en minskning av lägenhetens bruksvärde.

Hoppas att du fick svar på dina funderingar! Hör gärna av dig i kommentarsfältet nedan om du önskar förtydliganden eller har följdfrågor!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden