Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får en granne sätta upp övervakningskameror i trapphuset och ut mot gatan?

Hej,
Jag bor i en brf och en granne har utan styrelsens tillåtelse satt upp en kamera i trapphuset och en kamera riktad mot gata. Dessutom satt upp taggtråd runt sina fönster mot gatan. Vad säger lagen? Han har gjort åverkan på delar av huset som inte räknas som hans lägenhet.

Rådgivarens svar

2019-08-14

Hej!

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Kamerabevakningen
Situationen med kamerorna din granne har satt upp regleras juridiskt i kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR).
För privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behövs inte tillstånd för att kamerabevaka. Däremot måste den som bedriver sådan verksamhet följa dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Uppgifter av allmänt intresse kan till exempel vara privat sjukvård eller kollektivtrafik.

Privatpersoners kameror kan under vissa förutsättningar vara undantagna från reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen, 5 § 1 punkten kamerabevakningslagen. I så fall behöver man som privatperson inte ta hänsyn till reglerna - lagen gäller helt enkelt inte. Detta förutsätter dock att:
1. man kamerabevakar i egenskap av privatperson,
2. kameran inte filmar en plats dit allmänheten har tillträde och
3. att bevakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av rent privat natur. Eftersom kameran som riktas mot gatan filmar en plats dit allmänheten har tillträde omfattas den inte av undantaget och din granne måste rätta sig efter reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Eftersom det inte finns något legitimt intresse som väger upp integritetsintrånget för förbipasserande på gatan är bevakningen inte tillåten.

Angående kameran i trapphuset gäller att kamerabevakning får ske om man har samtycke från alla personer som kan bli kamerabevakade, eller när behovet av kamerabevakning väger tyngre än integritetsintresset på platsen. Datainspektionen skriver så här på sin hemsida: ”Eftersom ett flerbostadshus kan besökas av många i förväg okända personer, till exempel besökare till de boende, så är det i praktiken inte möjligt att basera kamerabevakningen på samtycken då dessa ska ha inhämtats innan kamerabevakningen påbörjas. Om kamerabevakningen är tillåten eller inte får därför istället avgöras efter en intresseavvägning.
Kamerabevakning som sker innanför entrén eller i trapphuset till lägenheterna ses generellt som särskilt integritetskänslig eftersom de boende blir övervakade när de kommer till och från sina bostäder. Det möjliggör en kartläggning av de boendes vanor, besök och umgängeskrets. Därför krävs det mycket starka skäl för att bevakning ändå ska vara tillåten.”

Sammanfattningsvis kan sägas att din grannes bevakning är privat verksamhet.och han behöver därför inte tillstånd för bevakningen, men han måste rätta sig efter lagen. Då det saknas ett intresse som skulle väga upp det integritetsintrång hans bevakning innebär har din granne inte laglig rätt att bedriva den kamerabevakning han gör.

Taggtråden och skadorna på huset
För att ge bra vägledning om det du beskriver som att ”Han har gjort åverkan på delar av huset som inte räknas som hans lägenhet” behövs ytterligare information, t.ex. vilken typ av åverkan det är och hur den har uppkommit. Det framgår inte av frågan om uppsättningen av taggtråden är orsaken till skadorna eller en separat fundering så om du vill ha ytterligare vägledning i denna delen får du därför gärna ställa en ny fråga med fler detaljer kring detta.

Råd och rekommendation
Utifrån vad jag beskrivit är din grannes kameraövervakning, både i trapphuset och mot gatan, är olaglig. Jag skulle därför råda dig att, om du inte redan har gjort det, ta upp situationen med din granne. Om du inte vill tala med din granne själv rekommenderar jag att du pratar med styrelsen för bostadsrättsföreningen och ber dem ta itu med situationen. Om det inte går att lösa inom föreningen kan ni istället lämna ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen tar sedan själv beslut om tillsyn ska inledas med anledning av klagomålet. Här kan du läsa mer om att lämna klagomål till Datainspektionen.

Jag hoppas att du känner att du fick lite klarhet i din situation. Om du har ytterligare frågor får du som sagt gärna vända dig till oss igen. Varmt lycka till och hoppas att det löser sig för er!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden