Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Får bostadsrättsföreningen ta ut en avgift för andrahandsuthyrning?

    Ang andrahandsuthyrningsavgift bostadsrätt: Kan styrelsen ta ut en sådan avgift om det i stadgarna endast står: "En andrahandsuthyrning kan förenas med villkor"? I beslutet om tillståndet står ingenting om detta

    Rådgivarens svar

    2020-11-04

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Du undrar under vilka förutsättningar en bostadsrättsförening får ta ut en avgift för andrahandsuthyrning av en lägenhet. Jag redogör därför nedan för några av de tillämpliga bestämmelserna som är bra att känna till och avslutar med en sammanfattning utifrån din situation. 

    Vilka regler gäller när man hyr ut bostadsrätt?

    I bostadsrättslagen finns regler om bostadsrätter och bostadsrättsföreningar. Regler om att hyra ut en bostadsrätt finns delvis i lagen om uthyrning av egen bostad, även kallad privatuthyrningslagen. Den är ganska kortfattat och reglerar framförallt hyran och hyrestiden och lagen kompletteras därför av hyreslagen i 12 kap. jordabalken. När det saknas bestämmelser i privatuthyrningslagen så gäller alltså hyreslagen. 

    Får föreningen ta ut en avgift för andrahandsuthyrning? 

    För att få hyra ut en bostadsrätt i andra hand krävs tillstånd från bostadsrättsföreningen (7 kap. 10 § bostadsrättslagen). Om föreningen, genom styrelsen, lämnar tillstånd till att hyra ut lägenheten i andra hand så får föreningen också ta ut en avgift för andrahandsuthyrningen, men bara om det anges i föreningens stadgar (7 kap. 14 § bostadsrättslagen). 

    Avgiften som föreningen får ta ut för andrahandsuthyrning är högst 10% av prisbasbeloppet per lägenhet och år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor, vilket innebär att en bostadsrättsförening får ta ut maximalt 4730 kronor per år i andrahandsuthyrningsavgift. 

    Avslutande sammanfattning

    För att en bostadsrättsförening ska få ta ut en avgift för andrahandsuthyrning så måste det anges i stadgarna. Du skriver att det i stadgarna står att en andrahandsuthyrning kan förenas med villkor, vilket generellt inte är tillräckligt för att en avgift ska få tas ut. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta Familjens Jurist eller återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden