Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får allmänheten använda enskild väg?

Grannen till vårt fritidshus har enligt tillstånd fått anlägga en enskild väg på grund av ett gammalt servitut som fanns (går i kanten av sandskyddat område-stranddynor). Vägen stör oss inte men min fråga är: får allmänheten använda denna enskilda väg, som slutar precis före vår tomt? Fortsätter jag gå kommer jag in på sanddynerna, som liggerkloss med vår tomt.

Rådgivarens svar

2020-07-31

Hej och ett stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag kommer nedan redogöra kring de bestämmelser som finns för enskild väg, applicera det på din situation och avsluta med en rekommendation utifrån din frågeställning. 

Allmän reglering kring enskild väg 

Enligt 10:10 Trafikförordningen är det upp till ägaren av vägen att avgöra om trafik med motordrivna fordon eller viss annan slag av fordon får äga rum. Ett förbud ska vidare enligt samma paragraf utmärkas med ett vägmärke eller på annat tydligt sätt. 10:10 Trafikförordningen reglerar inte väg-ägarens möjlighet att begränsa gående eller ridande. För att begränsa dessa krävs en lokal trafikföreskrift, se 10:1 2 st p. 22 Trafikförordningen. Det bör dock observeras att allemansrätten kan medföra en rätt för gående, ridande med flera att använda en enskild väg. Det kan därför vara svårt att få igenom ett förbud för dessa aktörer då allemansrätten står sig stadigt. 

Aktörer som fattar beslut angående lokala trafikföreskrifter är antingen kommunen eller länsstyrelsen. Om vägen ligger inom ett tätbebyggt område är det kommunen som fattar beslut annars länsstyrelsen, se 10:3 Trafikförordningen

Din situation samt rekommendation 

Det är möjligt för ägaren till vägen att förbjuda att motordrivna fordon eller fordon av visst slag nyttjar vägen. Möjligheten att förbjuda gående eller ridande är däremot begränsad, här krävs som tidigare konstaterats en lokal trafikföreskrift. Allemansrätten kan spela en roll här. 

Eftersom du inte specificerat vad du menar med allmänheten utgick jag från att det kunde röra sig om bilar och fotgängare. Vad gäller bilarna kan dessa begränsas med ett vägmärke, vad gäller fotgängarna krävs en lokal trafikföreskrift. Jag skulle därför rekommendera dig att antingen kontakta din kommun eller länsstyrelse beroende på om det rör sig om en väg i ett tättbebyggt område eller inte. 

Jag hoppas du upplevt att du fått svar på din fråga, annars går det bra att ställa en ny.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden