Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Falska anklagelser till socialnämnden och hyresvärd som fotograferar ens lägenhet

Jag har en granne som klagar på att mina barn på 3 o 5 år är högljudda, klampar i golv skriker osv. Hon påstår själv att hon har spelat in via mobilen hur jag o mina barn låter och säger att det tänker hon använda som bevismaterial inför en anmälan till socialtjänsten. Hon har tidigare anmält mig till socialtjänsten flertal gånger där hon uppger falsk information, såsom att vi lever i misär, att barnen är undernärda och inte får mat osv. Men det har aldrig lett till att någon vidare utredning startats (de ser ju att det inte stämmer). Grannen har gjort varje anmälan anonymt och jag kan inte bevisa att det är hon fast hon erkänt till mig. Hyresvärden som är vän med grannen har jag polisanmält då hon gått in i min lägenhet när jag befunnit mig på arbetet och tagit foton på mitt hem. Enligt värden så vill hon veta hur jag sköter min lägenhet. Hur kan jag gå vidare för att få stopp på allt detta. Jag och barnen kan inte leva ett normalt liv när det är på detta viset och vi är trötta på att behöva smyga i vårat eget hem. Hoppas på få lite råd.

Rådgivarens svar

2020-01-25

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Här kommer en redogörelse för relevanta lagregler och hur du kan gå vidare i din situation.

Att anmäla någon på falska grunder till Socialtjänsten

Att anmäla någon sanningslöst hos myndighet kan vara brottet falsk tillvitelse (15 kap. 7 § brottsbalken, BrB). Det kan alltså vara falsk tillvitelse om man anmäler någon till Socialtjänsten fastän man vet att det man påstår inte stämmer. 

Olovlig avlyssning

Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptar tal i enrum eller samtal mellan andra vid sammanträde eller annan sammankomst vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till kan dömas för olovlig avlyssning (4 kap 9a § BrB). Den något gammeldags lagtexten innebär att om någon spelar in ett samtal med ett tekniskt hjälpmedel, exempelvis en mobil, i hemlighet utan att själv vara med i samtalet och utan tillåtelse att spela in från dem som samtalar kan det röra sig om olovlig avlyssning. 

Hur mycket får man störa som granne?

När hyresgästen använder lägenheten ska hen se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara så skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (12 kap. 25 § JB). När man bedömer vilka störningar som får accepteras i flerfamiljshus utgår man från den allmänna uppfattningen om vilka störningar som den som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. Man tar inte hänsyn till människor som är känsligare än normalt.

Får hyresvärd gå in i ens lägenhet och fotografera av den?

I 12 kap. 26 § JB regleras de fall där hyresvärden har rätt att få tillträde till hyresgästens lägenhet. Hyresvärden har rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada (12 kap. 26 § 1 st. JB). Svea hovrätt har uttalat (i Svea hovrätts beslut 2011-02-16 i mål nr ÖH 10282-08) att kontroll av fönster, balkonglådor, elinstallationer samt lägenhetens skick och standard ansetts utgöra en nödvändig tillsyn. Att gå in i någons lägenhet utan samtycke kan röra sig om hemfridsbrott (4 kap. 6 § 1 st. BrB). Vad gäller hyresvärdens rätt att fotografera av hyresgästens lägenhet är det något oklart rättsläge. 

I ditt fall och råd för hur du kan gå vidare

I det här fallet skulle grannens anmälningar kunna röra sig om brottet falsk tillvitelse. Grannens inspelningar kan eventuellt vara olovlig avlyssning. Dessa brott kan förstås polisanmälas. Din granne påstår även att du stör, men eftersom ni bor i flerfamiljshus måste man ändå tåla vissa störningar. Hyresvärden har eventuellt haft rätt att gå in i din lägenhet eftersom kontroll av lägenhetens skick och standard ansetts utgöra nödvändig tillsyn enligt Svea hovrätt. Gällande fotograferingen är som sagt rättsläget oklart. Oavsett om man skulle komma fram till att hyresvärden har haft skäl att gå in i lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn så har det uppenbarligen inte skett med ditt samtycke och det kan då röra sig om ett hemfridsbrott. 

Vart du kan vända dig

Du skulle kunna vända dig till exempelvis Hyresgästföreningen för vidare hjälp angående din situation. Vill du anlita en jurist kan du även ta kontakt med Familjens Jurist

Jag hoppas att du fått lite råd i situationen! Om du undrar över något annat i framtiden kan du alltid vända dig till Fråga Juristen igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden