Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Få bort någon annans egendom ur eget garage

Hej.
Frågan gäller fastighetsjuridik:
Min mor vill få bort min kusins material från min mors garage. Det är bl.a. gamla bokhyllor och skidor från tidigt -80 tal och har inget högt värde. Min kusin har fått flera frågor under de senaste 5 åren när hon kan komma och hämta sakerna, men har nu slutat svara i telefon.
Frågor:
Hur ska min mor hantera detta för att på enklast sätt få bort materialet?
Vilken lagtext/paragraf kan vi hänvisa till i kontakt med min kusin?
Det finns inga avtal skrivna, det var en muntlig överenskommelse mellan min far och farbror att min farbror skulle få nyttja en del av garaget så länge han levde, men nu har båda varit döda i 5 år.
Jag läste i länken nedan att: "Om hyresgästen trots en anmaning inte har hämtat sin egendom inom tre månader från anmaningen tillfaller egendomen hyresvärden utan lösen". Stämmer det? I så fall kanske det är enklaste tillvägagångssättet?
http://www.fastighetsagarna.se/syd/tjanster/fraga-juristen/hur-ska-hyresvarden-hantera-kvarlamnad-egendom-i-kallarforradet

Rådgivarens svar

2017-08-21

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Överenskommelsen om att nyttja garaget
Muntliga överenskommelser är bindande. Denna överenskommelse var dock mellan din far och din farbror. Jag antar att materialet som tillhör din kusin tillhörde din farbror. Är det din kusin som har fört in egna saker i garaget hade hen aldrig tillåtelse att göra detta eftersom överenskommelsen gällde för din farbror. I vart fall så gäller inte överenskommelsen längre då varken din far eller farbror längre är vid livet. Villkoret i överenskommelsen var ju att han skulle få nyttja garaget så länge han levde. Din kusin har alltså ingen rätt att ha kvar materialet i ert garage.

Vad kan ni göra för att få bort materialet?
Det enklaste sättet för att få bort din kusins material från ert garage torde vara vanlig handräckning. Vanlig handräckning kan användas för att ta bort egendom och begärs enligt 3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Du kan ansöka om vanlig handräckning på Kronofogden hemsida. Klicka HÄR för att läsa mer om hur du ansöker och för att få en ansökningsblankett som du kan fylla i.

Det du läste om i länken är en bestämmelse som finns i den så kallade hyreslagen, 12 kap 27 § 2 st jordabalken. Ett hyresförhållande föreligger när hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Utifrån det du beskriver i frågan verkar det inte som att det förelåg något hyresförhållande mellan din far och din farbror. Hyreslagen blir därför inte tillämplig. Ni bör inte slänga eller sälja materialet på egen hand då detta kan utgöra ett brott kallat olovligt förfogande, 10 kap 4 § brottsbalken. Olovligt förfogande betyder att man vidtar åtgärd med egendom som man har i sin besittning men som man inte har äganderätt till så att ägaren av egendomen fråntas sin rätt till den.

Jag rekommenderar alltså att ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogden. Behöver du ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta våra duktiga jurister på Familjens jurist.

Med vänlig hälsning,
Sofia Berg

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden