Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Extrastämma - Motion mot motion?

På årsmötet i vår brf togs vi upp en motion där föreningens medlemmar med majoritet röstade till fördel för motionen. Styrelsen avgick i protest och det är kallat till extra stämma för att tillsätta ny styrelse. Kan då någon annan medlem i föreningen lämna en motion mot den tidigare beslutade motionen (vilken berör oss)?

Rådgivarens svar

2018-06-04

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Frågor om bostadsrättsföreningars föreningsstämmor regleras främst i lagen om ekonomiska föreningar.

Extra föreningsstämma
Varje år är bostadsrättsföreningen skyldig att hålla föreningsstämma. Om styrelsen anser att det finns skäl att hålla föreningsstämma före nästa ordinarie föreningsstämma, ska den kalla till extra föreningsstämma.

Styrelsen har även skyldighet att kalla till extra föreningsstämma om minst en tiondel av samtliga röstberättigade, eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna, skriftligen begär att en sådan stämma sammankallas för att behandla ett angivet ärende (7 kap. 11 § lagen om ekonomiska föreningar).

Rätt till ärendebehandling
En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om han eller hon skriftligen begär det hos styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Om stadgarna medger att motioner kan inkomma på ett annat sätt, gäller istället detta (7 kap. 14 § lagen om ekonomiska föreningar).

Rätten till ärendebehandling föreligger även vid extrastämmor. Hur lång tid innan kallelsen till den extra stämman som motionen måste inkomma är svårt att säga, men exempelvis en vecka innan kallelsen är troligtvis tillräckligt.

Protestmotion
Med ”ärende” i 7 kap. 14 § lagen om ekonomiska föreningar avses en för föreningen relevant fråga som kan bli föremål för ett beslut av stämman. Att motionen är en sådan fråga är det enda innehållsmässiga krav som ställs på en motion. Det finns därför inga hinder mot att lägga en motion som handlar om att riva upp ett tidigare beslut.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras att det är fullt möjligt att skicka in en protestmotion och till exempel begära att ett tidigare beslut rivs upp, så länge detta är faktiskt möjligt. Rätten till ärendebehandling gäller även vid extrastämmor. Om en medlem i föreningen lämnar in en motion mot den tidigare motionen i tillräcklig tid innan kallelsen till extrastämman skickas ut, måste den därför tas med på stämman.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden