Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ex-pojkvän lämnar kvar saker i lägenheten

Hej! I oktober förra året flyttade min kille hastigt in i min lägenhet som jag är ensam ägare till. Allt lätt så bra, han skulle hyra av mig som inneboende och betala hyra. Månaderna gick jag, jag fick betala själ. Dessutom lånade han pengar till annat. I december lämnade jag honom och fick tillbaka mina nycklar. Fått reda på efteråt att han har skulder hos kronofogden, till andra och inte dykt upp i rätten osv. Han har saker kvar hos mig som jag skrev ( han har läst) att han skulle hämta senast i december samtidigt som han skulle betalat mig pengarna. Jag skrev då det inte gick prata med honom på telefon, han la på och svarade inte efter det när jag ringde upp. Det har nu gått tre veckor sen jag hörde av honom. Han har varken betalat eller hämtat sakerna. Har jag rätt till sakerna när tre månader har gått om han inte hämtar från det datum jag skrev? Kan tillägga att han på slutet använde mest psykiskt våld men även fysiskt. Så vill bara veta mina rättigheter för att kunna bli av med honom och allt för att själv kunna gå vidare. Mvh

Rådgivarens svar

2019-01-08

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Kvarlämnad egendom

Regler om hyresförhållanden finns i 12 kap. jordabalken, även kallat hyreslagen. Lagen säger följande om denna situation:

Om det i en lägenhet som hyresgästen har lämnat [...] finns egendom, som kan antas tillhöra honom eller någon i hans hushåll, och om han inte inom tre månader från anmaning eller inom sex månader från det han lämnade eller avhystes från lägenheten har avhämtat egendomen, tillfaller den hyresvärden utan lösen.

Du har anmanat honom att hämta sina saker. Det är upp till dig att bevisa att anmaningen har nått fram, men med tanke på dagens teknologi (att du kan se att han har läst) torde det inte vara något problem. Dessutom har du efter sex månader från hans utflytt rätt till sakerna oavsett om anmaning skett eller inte.

Tills det att han hämtar sina saker har du vårdplikt, d.v.s. att du måste skydda sakerna från skada. Ifall detta skulle ge upphov till kostnader för dig måste din expojkvän ersätta dig för dessa. Det kan exvis vara ifall du inte kan hyra ut lägenheten därför att hans saker står i vägen.

Ifall du gör någonting med hans saker innan han hämtar dem riskerar du att dömas för brott, exvis egenmäktigt förfarande eller skadegörelse (beroende på vad du gör med dem), enligt reglerna i brottsbalken. Det ska också sägas att du inte har rätt att innehålla hans egendom för att få betalt för hans skulder till dig, Detta skulle utgöra egenmäktigt förfarande.

Sammanfattningsvis

Du har anmanat honom att hämta sina saker. Du behöver alltså endast vänta tre månader från det att han anmanades (när han läste meddelandet), eller sex månader från det att han flyttade ut ifall du vill vara helt säker. Efter det får du göra vad du vill med sakerna. Tills dess är du dock skyldig att ta hand om dem, men ifall det kostar dig pengar måste han ersätta dig. Du kan inte heller hålla inne någon egendom för att få betalt för dina skulder. Istället bör du vända dig till Kronofogdemyndigheten.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du undrar någonting annat, så är du välkommen att ställa en ny fråga till oss.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden