Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ersättningsskyldighet för skada orsakad i partners lägenhet

Hej,

Min dotter som är 20 år, hon bor och är skriven hemma hos oss föräldrar men är mest hos sin pojkvän. Pojkvännen hyr ett attefallshus privat och saknar hemförsäkring. I kontraktet som han skrev med den privata värden står det att han själv ska teckna en hemförsäkring. Trots flera påstötningar ifrån vårat håll struntar han i att teckna någon. Nu undrar jag vad som händer om min dotter orsakar en skada/olycka i hans hem. Vi har personförsäkring på alla i vår familj och hemförsäkring.

Rådgivarens svar

2018-07-17

Hej,

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Skada orsakad av någon annan
I enlighet med 12 kap. 24 § jordabalken ska hyresgästen under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hyresgästens hushåll eller gästar denne, eller av annan som hen inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hens räkning. För brandskada som hyresgästen inte själv vållat är hen dock ansvarig endast om hen brustit i den omsorg och tillsyn som hen borde iakttaga.

Lagen fastställer med andra ord att om hyresgästen eller en annan person i hushållet som är där med hyresgästens tillstånd, exempelvis en sambo eller gäster, genom att agera vårdslöst eller genom försummelse orsakar skada, blir hyresgästen ersättningsskyldig för skadorna. Det innebär att vem som ska betala för eventuella skador i en bostad beror på vilken typ av skada som uppstår. Är det skador på fastigheten eller den fasta inredningen som tillhör hyresrätten och därmed hyresvärden, är det hyresgästen som genom 12 kap. 24 § JB blir ersättningsskyldig. Om det däremot är fråga om skada på hyresgästens egen egendom, till exempel en TV eller soffa, är det personen som haft sönder egendomen som blir ersättningsskyldig till ägaren genom 2 kap. 1 § skadeståndslagen.

Sammanfattning
Om din dotter skulle orsaka en skada på fastigheten eller den fasta inredningen är det hennes pojkvän som blir ersättningsskyldig för skadan. Han kan möjligen regressvis kräva henne på pengar, för de pengar han behövt betala för hennes skada. Om hon däremot har sönder inredning som endast tillhör pojkvännen är hon själv ersättningsskyldig. Denna kostnad kan minska genom en hemförsäkring eller dylikt som har ett ansvarsskydd, ”drulleförsäkring” etc. – en tillökning till sin försäkring som ersätter skador även på annans egendom.

Sedan rekommenderar även jag pojkvännen att teckna en hemförsäkring, för att undvika att bli ersättningsskyldig med stora belopp!

Jag hoppas det gav dig svar på frågan!

Med vänlig hälsning,
Beatrice

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden