Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ersättningsanspråk för skada i fastighet som uppkommit i säljarens besittning

Vi köpte hus och skrev ett köpekontrakt vintern 2017. Det besiktigades och allt såg bra ut. Vi skrev tillträde 24ejuli 2018. I april 2018 drar säljaren på sig en vattenskada i badrum+tvättstuga, det ligger 4cm vatten över hela golvet i båda rummet under 10dagars tid. Han kommer då hem och upptäcker detta efter 10 dagar. Han kontaktar ej sitt försäkringsbolag utan försöker torka upp det själv och berättar inget för oss förens 2 månader senare då golvet har rest sig. Vi ser då till att få en fullmakt så vi styr renovering som säljarens försäkringsbolag står för. Men nu kvarstår en fråga. Hur går man tillväga när det kommer till ersättning/skadestånd pga fördröjt tillträde? Vi skulle få tillträde enligt kontrakt 24e juli 2018 men renoveringar kommer inte bli färdigställda förens tidigast början på september. Detta gör det omöjligt för oss att kunna flytta in avtalat datum utan en massa merkostnader, sveda ovh värk. Hade säljaren kontaktat oss och sitt försäkringsbolag direkt han upptäckte skadan så hade vi inte haft detta problem.

Rådgivarens svar

2018-09-09

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Regler om fastighetsköp hittas i jordabalken (JB).

Fel i fastighet
Köp av hus omfattas av jordabalkens regler om köp av fast egendom, 1 kap. 1 § JB. Köp av fast egendom regleras särskilt i 4 kap. JB. Säljaren står faran för att fastigheten skadas eller försämras medan den fortfarande är i säljarens besittning, 4 kap. 11 § JB. Har fastigheten skadats eller försämrats på grund av händelse för vilken säljaren står faran så får köparen göra avdrag på köpeskillingen. Köparen har rätt till prisavdrag även i de fall fastigheten efter köpet skadats eller försämrats genom säljarens vanvård eller vållande, 4 kap. 12 § JB. Enligt 12 § så har köparen även rätt till ersättning för sådan skada.

Sammanfattning
Huruvida vattenskadan uppkom på grund av säljarens vårdslöshet eller av ren olyckshändelse går inte att fastställa
utan vidare information men skadorna som uppkommit på grund av att skadan inte åtgärdades i tid samt att ni inte kunde tillträda fastigheten enligt avtal kan grunda sig på säljarens vållande. Säljaren kan anses ha agerat försumligt då han underlåtit att förebygga skadans omfattning genom att inte omgående åtgärda skadan och istället försöka torka upp vattnet själv. Anledning till att ni inte kunde tillträda huset enligt avtal är på grund av att säljaren dröjde med att åtgärda vattenskadan direkt samt att han meddela er om skadan först två månader efter skadans uppkomst. Enligt 4 kap. 12 § JB kan ni som köpare utöver prisavdrag begära ersättning för skadan om skadan beror på säljarens försumlighet eller vållande. Ni kan begära att säljaren ska stå för de skador som uppkommit, min rekommendation är att ta hjälp av en jurist som kan hjälpa er med ert ärende.

Jag hoppas att mitt svar har gett dig vägledning i hur du ska gå vidare med ditt ärende. Om du behöver mer hjälp så är du varmt välkommen att kontakta en av våra familjejurister här.

Vänliga hälsningar,

Alba

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden