Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ersättning vid försening av inflytt vid nyproduktion

Vi har köpt en nyproducerad bostadsrätt (parhus) och fått ett tillträdesdatum. Datumet var igår vid 17.00. Vi har under de senaste veckorna ställt frågan om datumet håller och då fått bedyrat att det inte ska vara något problem. Senast under besiktningen förra veckan. På tillträdesdagen kl 11.30 ringer de ansvariga och meddelar att de misstagit sig och vårt hus inte är inflyttningsbart förrän om en dryg vecka. Detta är alltså mindre än 5 timmar innan vi ska få nycklarna. Byggbolaget har blandat ihop husen är förklaringen. Vi har anlitat flyttfirma som precis packat ner lägenheten och är redo för att flytta in i nya bostaden. Vi lyckas stoppa själva flytten men allt är nerpackat i lägenheten och därmed obeboelig. Byggbolaget är förstås ångerfulla och fixar hotell för en vecka, men det löser ju inte mer än det akuta. Det skapar om intet en stor stress i en småbarnsfamilj. Vi har en fyraåring och ett spädbarn. Det jag undrar är vad vi kan kräva i form av ersättning och stöd från byggbolaget utifrån ett juridiskt perspektiv?

Rådgivarens svar

2020-08-15

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en generell redogörelse följt av en rekommendation i hur du kan gå vidare med ditt ärende. 

Försening av inflyttning av bostadsrätt

Om bostadsrättshavaren inte kan flytta in i bostaden i rätt tid och dröjsmålet inte beror på bostadsrättshavaren har denne rätt till skälig nedsättning av årsavgiften. Om förseningen är väsentlig får bostadsrättshavaren frånträda avtalet efter uppsägning. En sådan uppsägning kan dock inte göras om bostadsrättshavaren flyttar in i lägenheten. Detta följer av 7 kap 3 § bostadsrättslagen.

Din situation

Du beskriver att ni köpt en nyproducerad bostadsrätt, men att ni till följd av försening av färdigställandet inte fått tillgång till bostaden. Enligt 7 kap 3 § bostadsrättslagen har ni därmed rätt till nedsättning av årsavgiften för den tid ni inte kunnat bo i bostaden. Denna nedsättning av avgift ska dock krävas av bostadsrättsföreningen och inte av byggbolaget. Bostadsrättsföreningen får sedan regressa (i sin tur kräva) denna kostnad av byggbolaget.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att den uppkomna situationen löser sig. I annat fall är du välkommen att skriva en ny fråga.


 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden