Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ersättning för renoveringsarbete utförd av hyresgäst

I början av året började jag hyra ett hus, som jag senare skulle köpa, när min särbo och jag kunde ta ett lån ihop. Vi har renoverat för 20.000kr i ett halvår inför flytten till vårt framtida hem, men nu sparkar husägaren/hyresvärden ut oss. Har jag någon rätt att få tillbaka alla pengar jag lagt på huset? Kan hon göra så här? Vi skrev aldrig något kontrakt eftersom hon inte ville det, men jag har sms där vi kommer överens om att jag ska hyra tills vi senare kan köpa huset.
Snälla hjälp!

Rådgivarens svar

2019-07-28

Hej! Tack för att du väljer att ställa din fråga till Fråga Juristen. Här följer ett svar på din fråga.

Hyra av villa och förbättringsarbeten

Vid hyra av villa är många gånger lagen om uthyrning av bostad tillämplig före jordabalken kapitel 12 (även kallat hyreslagen) i relevanta delar.

Vad gäller just den fråga du ställt är det dock främst vårdplikten som är av intresse. Särskilt är det hyresgästens vårdplikt enligt jordabalken kapitel 12 § 24 a som är aktuell i ditt fall. Där framkommer det att bostadshyresgäster har rätt att på egen bekostnad i lägenheten utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder. Minskar därigenom lägenhetens bruksvärde, har hyresvärden rätt till ersättning för skadan.
Dock framkommer det även att parterna får träffa avtal om att bestämmelserna i första stycket helt eller delvis inte ska gälla, om bland annat hyresavtalet avser ett enfamiljshus som inte är avsett att hyras ut varaktigt…

Det ovanstående betyder att som hyresgäst har man ett ganska begränsat utrymme att utföra renoveringar av hyresobjekt, även om det till och med skulle utgöra en förbättring av bostaden. Att renovera bostaden, även en mindre renovering och även om den förbättrar bostaden, kan innebära att man måste ersätta hyresvärden. När det gäller enfamiljshus kan detta dock avtalas bort.

Vad gäller den situation du beskriver finns det tyvärr ingen regel som ger er rätt att bli återbetalda för den renovering ni utfört. Istället är reglerna till för att skydda hyresvärden i första hand.

Sms:et om hyra tills ni kan köpa huset

Det finns inga formkrav för ett giltigt hyresavtal enligt jordabalken kapitel 12 § 2, vilket innebär att en muntlig överenskommelse som bekräftas genom en smskonversation kan anses vara ett giltigt hyresavtal. Dock rör den situation du beskriver även den omständigheten att ni avsåg att köpa huset, och att detta var en del av överenskommelsen. Detta skulle kunna tolkas som en förköpsklausul, vilket innebär en förtursrätt vid eventuell försäljning av fastigheten ifråga. Dock är ställningen av förköpsklausuler inom svensk rätt tämligen oklar, och dessa klausulers juridiska giltighet osäker. Detta framgår av rättspraxis.

Sammanfattning

Tyvärr har ni ingen rättighet att kräva er gamla hyresvärd att ersätta er för den renovering ni utfört på det hus ni hyrde, och tyvärr har er överenskommelse om att ni ska få köpa huset i framtiden ingen juridiskt bindande verkan.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp! Om det är något annat du undrar över så får du gärna skicka in fler frågor till oss här på Fråga Juristen.

Med vänlig hälsning,

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden