Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Dolt fel vid fastighetsköp

Hej! Jag har nyligen köpt en villa som har ett spabad nedgrävd på baksidan av gården. Det problem jag stött på nu direkt efter överlåtelsen är att  när det har regnat en hel del så har det samlats vatten runt spabadet som i sin tur har lett in till elektroniken så att det blir kortslutning och jordfelsbrytaren löser i hemmet. Med det problem kan vi konstatera att dräneringen är bristfällig. Och i dagsläget kan jag inte starta badet för att se om det funkar då det slår ifrån på jordfelsbrytaren. Badet skall vara installerat innom 2 års tid. Och villan var besiktad vid köp. På visningen var det soligt,varmt och torrt ute så det fanns ingen chans att förutspå brister på dräneringen. 
Nu till min fråga,
*Är det ett dålt fel?
*Om så är fallet, skall säljarna stå för alla kostnader ink nytt spabad om det gått sönder?
*Har jag rätt till någon form av ersättning för besväret som det drar med sig?  
Tack på förhand!
Vh
Abbe  

Rådgivarens svar

2017-12-12

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Den lag som behandlar dina frågeställningar är jordabalken (JB).

Dolt fel

Bestämmelsen om dolt fel hittar du i 4 kap. 19 § JB. Generellt sett gäller att köparen av en fastighet har en omfattande undersökningsplikt och som fel räknas inte sådant som köparen borde ha upptäckt vid undersökningen. Hur omfattande undersökningen ska vara beror bland annat på vilket skick fastigheten är och hur gammal den är. Som du beskriver situationen har säljaren angivit att spabadet med elektronik och dränering byggdes för ca två år sedan. Detta innebär inte att säljaren garanterat att att spabadet fungerar, men sänker givetvis kraven på vad du behöver göra för att uppfylla din undersökningsplikt. Att upptäcka en felaktig dränering eller felaktigt dragen el kan vara mycket svårt vid en besiktning och kan därför mycket väl utgöra dolt fel. Det som talar till din fördel är även att inte ens besiktningsmannen kunde upptäcka felet, vilket tyder på att det måste ha varit svårt att upptäcka. Självklart ska du kunna förvänta dig att ett spabad som är så pass nytt är fackmannamässigt installerat i enlighet med gällande branschregler. Mycket talar därför för att det föreligger ett dolt fel.

Åtgärder och påföljder

Om du vill hävda att det finns ett dolt fel på fastigheten måste du reklamera till säljaren (4 kap. 19a § JB). Detta innebär att du lämnar ett meddelande till säljaren (helst skriftligt) där det framgår vad du anser är fel på fastigheten. Reklamationen ska ske inom skälig tid från det att du upptäckte felet, men lämna den gärna så snart som möjligt. Om det föreligger ett dolt fel som säljaren ska ansvara för har du rätt till prisavdrag på köpeskillingen (d.v.s. på det belopp som du betalade för villan). Avdraget på köpeskillingen beräknas genom att man försöker ta reda på vad fastigheten skulle ha kostat om felet var känt vid köptillfället (4 kap. 19c§ JB). Du kommer alltså inte kunna kräva att säljaren ska dra om elen eller installera en ny spatunna utan du kommer få ersättning i kontanter som motsvarar mellanskillnaden. Som vägledning för hur stort avdrags som ska göras kan man utgå ifrån vad det kostar att åtgärda felet. Om säljaren vägrar att betala måste du vända dig till domstol för att få saken prövad. Detta kan bli kostsamt om du förlorar, varför jag råder dig till att i förstahand försöka hitta en förlikning med säljaren. Som svar på din sista fråga kan du tyvärr inte få någon ersättning för att det är allmänt jobbigt att inleda en sån här process. Det är i första hand nedsättning av köpeskillingen som du kan få ekonomisk ersättning för.

Om du behöver mer hjälp i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss här.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden