Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Dolt fel i en bostadsrättslägenhet

Hej, Vi flyttade in i vår bostadsrätt för en månad sedan. Redan när vi flyttade in kom en stark obehaglig lukt från badrummet. Bostadsrättsföreningens hantverkare kom och konstaterade att vattenlåset behövde bytas och att installationen under handfatet var gjord på ett undermåligt sätt med silvertejp. De felen har vi åtgärdat. Vi upptäckte även att fogmassa började lossna mellan kakelplattorna på väggen när vi duschade. Nu börjar fogmassa lossna runt avloppsbrunnen och lämna djupa springor mot brunnen. Är detta "dolda fel" som vi kan reklamera? (Det verkar ju även som att säljaren medvetet försökt dölja bristerna i badrummet. Hur påverkar detta våra möjligheter att reklamera/få rätt?)

Rådgivarens svar

2021-04-19

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Vad är ett dolt fel?

Ett dolt fel är något som finns där redan när köparen köper bostaden och som köparen inte kan upptäcka vid en noggrann besiktning. Man brukar tala om att tre kriterier ska vara uppfyllda för att ett dolt fel ska föreligga. Det första kriteriet är att felet måste ha funnits vid köptillfället. Det andra kriteriet är att felet inte ska ha varit upptäckbart. Det tredje kriteriet är att felet inte ska varit förväntat. Säljaren ansvarar för dolda fel.

Säljarens upplysningsplikt

Enligt köplagen har inte säljaren någon generell upplysningsplikt. Men om säljaren underlåter att informera om fel eller brister som har varit väsentliga för köparen kan säljaren bli ansvarig. För att säljaren ska bli ansvarig måste felet vara av väsentlig betydelse, 19 § köplagen.

Köparens undersökning och reklamation

Det är vanligt att köpare undersöker varor innan de bestämmer sig för att köpa något. Köpare av bostadsrätter går ofta på en visning innan de ger sig in i en budgivning. I 20 § köplagen anges att köparen inte såsom fel får åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder.

Köparen måste reklamera felet till säljaren inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse, 32 § köplagen.

Din situation

Som ovan nämnts ska tre kriterier vara uppfyllda för att dolt fel ska föreligga. Det ska röra sig om ett fel vid köptillfället. Om fogmassan började lossna först när ni började duscha, då verkar inte felet ha funnits vid köptillfället. Sedan ska felet inte ha varit upptäckbart, vilket borde vara uppfyllt. Vidare ska felet inte ha varit förväntat, vilket också borde vara uppfyllt i din situation.

Familjens Jurist kan hjälpa till

Sammanfattningsvis är det här med dolt fel komplicerat. Jag kan tyvärr inte uttala mig om era möjligheter att få rätt, eftersom jag inte känner till alla omständigheter i det enskilda fallet.

Familjens Jurist kan hjälpa er med allt det juridiska som hör ihop med ägande, köp och överlåtelse av bostadsrätt. Mer information finner ni på https://www.familjensjurist.se/vara-tjanster/bostadsrattsjuridik/

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden