Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Dold samäganderätt av fastighet

Hej
Frågan gäller något som jag tror heter "dolt ägarskap"
Min sambo och jag står båda som lagfarna ägare till vårt hus med hälften var. Det var dock bara jag som betalade kontantinsats för huset när vi köpte det 2001 (ca 1 milj av totalt 1,7 milj). Sedan dess har jag investerat ytterligare ca 700 000 kr på renovering och investeringar i huset.
Min sambo betalade ingen kontantinsats och har under åren investerat ca 50 000 kr i huset. Hon har under åren haft ytterst små inkomster.
Mitt syfte var att hon skulle känna att vi bodde i huset på lika villkor om vi ägde huset tillsammans.
Kan jag driva dolt ägarskap i detta fall. Alltså att jag är den egentliga ägaren av huset eller att ägandet står i proportion till de investeringar vi gjort?

Rådgivarens svar

2017-10-09

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Jag ska nedan redogöra för vad dold samäganderätt är och vad det innebär.

Dold samäganderätt

Det jag tror att du refererar till i din fråga är något som kallas för dold samäganderätt. Dold samäganderätt innebär att en person har rätt till en värdeandel i t.ex. en fastighet trots att denne inte på pappret står som ägare till fastigheten. Dold samäganderätt kan uppstå om följande krav är uppfyllda:

  1. Egendomen ska ha förvärvats för gemensamt bruk,
  2. Den sambo som inte står som ägare på pappret för egendomen måste ha lämnat ett ekonomiskt bidrag vid köpet, och
  3. Det måste ha funnits en gemensam partsavsikt mellan samborna att egendomen var avsedd att ägas av dem gemensamt. 

Vid bedömningen av om dold samäganderätt har inträtt tar man bara hänsyn till de förhållanden som förelegat vid tidpunkten då egendomen köptes. Vad som har inträffat efter den tidpunkten påverkar alltså inte frågan om dolt samägande. T.ex. beaktar man inte ett ekonomiskt bidrag till egendomen flera år efter att denna köptes. Om alla dessa kriterierna är uppfyllda så utgår man från att dold samäganderätt föreligger. Detta kallas för att det föreligger en presumtion för dold samäganderätt. Om den som står som ägare på pappret kan bevisa att dolt samägande inte föreligger bryts presumtionen. Så kan vara fallet om denne t.ex. kan visa att det ekonomiska tillskottet som gavs vid köpet från den andra sambon egentligen endast var ett lån.

Sammanfattning

Dold samäganderätt aktualiseras t.ex. då det bara är en sambo som står som öppen ägare till viss egendom, men där den andra sambon egentligen är "lika mycket ägare". Om alla kraven som jag beskrev ovan är uppfyllda så utgår man från att båda samborna är ägare till egendomen, trots att det utåt sett bara är en av dem som ser ut att vara ägare. I ditt fall så är ni båda redan öppna ägare till huset då ni båda står som lagfarna ägare på det. Detta innebär att reglerna kring dold samäganderätt inte kommer att kunna hjälpa dig med att få till att endast du är den egentliga ägaren av huset. 

Ett exempel där reglerna om dold samäganderätt hade kunnat hjälpa dig vore t.ex. om det endast var din sambo som hade stått som lagfaren ägare på huset, men att du vid köpet av huset hade gått in med en del av kontantinsatsen, syftet med köpet vara att huset skulle nyttjas tillsammans och ni hade varit överens om att egendomen skulle ägas tillsammans. I detta fall hade det utåt sett verkat som om endast din sambo ägt huset, men då hade du alltså med hjälp av reglerna om dold samäganderätt kunnat visa att du haft rätt till en viss värdeandel i huset. Så är ju dessvärre inte situationen i ditt fall, varför dessa reglerna inte kan vara till någon nytta för dig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har några ytterligare funderingar är det bara att återkomma med dessa. 

Vänligen, 

Emma Andersson

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden