Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Dödsbos uppsägningstid för hyresrätt

    Hej,
    Har en fråga angående lösöre vid dödsfall, som kan vara bra att få svar på innan det blir aktuellt. Om den avlidne bor i hyresrätt och som jag förstår det, har man vid dödsfall 1 månads uppsägningstid. Hur hanterar man då lösöret när hyrestiden gått ut innan bouppteckningen är slutförd? Det är ju mycket att ta hand om på kort tid.

    Rådgivarens svar

    2020-02-20

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Uppsägningstid för hyresavtal regleras i Jordabalken 12 kap, även kallat hyreslagen. 

     

    Uppsägningstid för dödsbo

    Uppsägningstiden för ett dödsbo regleras i §5. Där står att inom en månad från dödsfallet har ett dödsbo rätt att säga upp ett hyresavtal att upphöra att gälla tidigast en månad efter uppsägningen. Regeln ger alltså dödsboet en rätt att säga upp avtalet med kortare uppsägningstid än normalfallet, som är tre månader. 

     

    Exempel: 

    Om uppsägning sker 20:e februari och det då har gått under en månad sedan dödsfallet, upphör avtalet den sista mars. Om uppsägning sker 20:e februari men det då har gått mer än en månad sedan dödsfallet, är det istället tre månaders uppsägningstid, och avtalet upphör sista maj. 

     

    Den kortare uppsägningstiden är en rätt som dödsboet har, inte ett krav på snabb utrymning

    Uppsägningstiden börjar inte löpa av sig själv, utan den börjar då dödsboet väljer att säga upp avtalet. Om man behöver tid på sig för att ordna med bouppteckning och lösöre, går det bra att säga upp avtalet att upphöra senare.  

    Hoppas du fått svar på din fråga. Funderar du över något annat är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till Fråga Juristen. Om du i framtiden behöver hjälp med bouppteckning kan du vända dig till Familjens Jurist. Läs mer om bouppteckning och Familjens Jurists tjänster här

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden