Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Dödsbos uppsägningstid för hyresrätt

Hej,
Har en fråga angående lösöre vid dödsfall, som kan vara bra att få svar på innan det blir aktuellt. Om den avlidne bor i hyresrätt och som jag förstår det, har man vid dödsfall 1 månads uppsägningstid. Hur hanterar man då lösöret när hyrestiden gått ut innan bouppteckningen är slutförd? Det är ju mycket att ta hand om på kort tid.

Rådgivarens svar

2020-02-20

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Uppsägningstid för hyresavtal regleras i Jordabalken 12 kap, även kallat hyreslagen. 

 

Uppsägningstid för dödsbo

Uppsägningstiden för ett dödsbo regleras i §5. Där står att inom en månad från dödsfallet har ett dödsbo rätt att säga upp ett hyresavtal att upphöra att gälla tidigast en månad efter uppsägningen. Regeln ger alltså dödsboet en rätt att säga upp avtalet med kortare uppsägningstid än normalfallet, som är tre månader. 

 

Exempel: 

Om uppsägning sker 20:e februari och det då har gått under en månad sedan dödsfallet, upphör avtalet den sista mars. Om uppsägning sker 20:e februari men det då har gått mer än en månad sedan dödsfallet, är det istället tre månaders uppsägningstid, och avtalet upphör sista maj. 

 

Den kortare uppsägningstiden är en rätt som dödsboet har, inte ett krav på snabb utrymning

Uppsägningstiden börjar inte löpa av sig själv, utan den börjar då dödsboet väljer att säga upp avtalet. Om man behöver tid på sig för att ordna med bouppteckning och lösöre, går det bra att säga upp avtalet att upphöra senare.  

Hoppas du fått svar på din fråga. Funderar du över något annat är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till Fråga Juristen. Om du i framtiden behöver hjälp med bouppteckning kan du vända dig till Familjens Jurist. Läs mer om bouppteckning och Familjens Jurists tjänster här

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden