Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Dödsbos lagfart på fastighet

Hej! Har via Lantmäteriet fått information om att dödsbolagfart söks på min och min systers fastighet . Vi äger 50 % sedan 2004, då vår mor gick bort. Hennes sambo har bott kvar genom testamentarisk nyttjanderätt. Han avled tydligen 4 november. Vad gäller, önskar ha insyn och tillträde till fastigheten?

Rådgivarens svar

2018-02-07

Hej, 

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag förstår situationen som följande: du och din syster ärvde 50 procent av en fastighet efter er mor. De andra 50 procenten ägdes av hennes sambo som nu gått bort. Ni är inte dödsbodelägare till sambon men har under hans livstid förbehållit honom en nyttjanderätt. Jag saknar kännedom om exakt vad som avtalats avseende nyttjanderätten mm. och redogör generellt sett för vad som gäller. 

Lagfart
Den som ärver en fastighet ska ansöka om inskrivning hos Lantmäteriet (lagfart). Ett dödsbo är inte skydligt att ansöka om lagfart på förvärvet från den avlidne, utan först när dödsboet överlåter egendomen genom exempelvis arvskifte, se 20 kap. 1 § jordabalken. I fastighetsregistret finns information om vem som äger vilken fastighet i Sverige, du kan kontakta Lantmäteriet för mer information här.

Samäganderätt
Om någon eller några i sambons dödsbo har ärvt del i fastighet samägs fastigheten och samäganderättslagen blir tillämplig. Du, din syster och ägaren till resternade del är således samägare. Avseende förvaltningen av fastigheten fordras samtliga ägares samtycke (2 §). Om ni inte kommer överens om förvaltningen kan en god man meddelas (3 §). Ni kan även ansöka om att bjuda ut fastigheten till offentlig auktion, vilket medför att en god man ordna försäljning av fastigheten och fördelar köpeskillingen mellan delägarna (6 §).

Sammanfattning
Nyttjanderätten ni förbehållit er mammas sambo har upphört i samband med hans död. Däremot samäger ni fastigheten. Jag föreslår att ni tar kontakt med ägarna för att finna hur fastigheten ska förvaltas mm.

Jag hoppas ni har fått svar på frågan och vet hur ni ska gå vidare!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden