Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Deposition och borttappad nyckel

Det är så att jag tappat bort ena nyckeln som går till både bostaden jag hyrt i andra hand och även entrédörren. Jag undrar om jag måste betala när kontraktet går ut för nyckelkopiering och låsbyte som hyresvärd troligtvis kommer välja att göra och om detta påverkar min deposition? Kan jag ha rätt att få tillbaka deposition? Det står att man måst ha gjort en skada eller följdskada i hemmet men gäller det även om man inte lämnat en nyckel?

Rådgivarens svar

2020-07-07

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och råd anpassade till din situation. Regler om hyresförhållanden finns i 12 kap. jordabalken (JB). Detta kapitel brukar kallas hyreslagen.

Deposition

Vad som gäller rörande deposition vid uthyrning av lägenhet är inte reglerat i lag, istället är det innehållet i hyresavtalet som gäller. Deposition fungerar som ett ekonomiskt skydd för hyresvärden. Hur stor depositionen ska vara och under vilka omständigheter depositionen ska förverkas, d.v.s. inte betalas tillbaka till hyresgästen, får hyresvärden och hyresgästen komma överens om. 

Hyresgästens vårdplikt

I 12 kap. 24 § JB regleras hyresgästens vårdplikt. Bland annat föreskrivs att hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hens vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse. Hyresgästen ansvarar också för familjemedlemmars, gästers och t.ex. hantverkares vårdslöshet som leder till skada. Hyresgästen är dock inte ansvarig för rena olyckshändelser eller normalt slitage.

Vad gäller i ditt fall?

Som jag tolkar informationen i din fråga så står det i ert hyresavtal att depositionen ska förverkas om hyresgästen har orsakat en skada eller en följdskada i hemmet. En borttappad nyckel är kanske inte en typisk ”skada i hemmet” jämfört med t.ex. en trasig möbel eller liknande. Ett låsbyte får dock, enligt min mening, anses vara en ekonomisk följdskada i hemmet som du orsakat genom att tappa bort en av nycklarna. Min uppfattning är dessutom att nyckelkopiering och byte av lås p.g.a. borttappad nyckel är en kostnad som vanligtvis dras av från depositionen, särskilt med tanke på att det ingår i hyresgästens vårdplikt att inte tappa bort nycklar.

Rekommendation

Min bedömning är att hyresvärden kommer att vilja dra av kostnaderna för nyckelkopiering och eventuellt låsbyte från din deposition. Det du kan göra är att argumentera för att ett låsbyte inte är nödvändigt, p.g.a. att det vanligtvis är omöjligt att koppla en nyckel till en adress. Du kan också höra med din hyresvärd om hen skulle gå med på att dela på kostnaderna.

Om det skulle uppstå problem eller om du helt enkelt känner att du vill ha ytterligare juridisk rådgivning så får du gärna boka tid med en av våra kunniga jurister på Familjens Jurist.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Har du andra funderingar så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden